"end cap" Polnisch Übersetzung

EN

"end cap" auf Polnisch

EN end cap
volume_up
{Substantiv}

1. Technik

Ähnliche Übersetzungen für "end cap" auf Polnisch

end Substantiv
end Adjektiv
to end Verb
cap Substantiv
Cap Substantiv
to cap Verb

Beispielsätze für "end cap" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishRemove the white end cap by pulling straight up.
Usunąć białą końcówkę poprzez odciągnięcie jej do góry.
EnglishHold pipette in upright position, twist and pull off cap and use the opposite end of the cap to break the seal.
Trzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręć i zdejmij końcówkę, po czym użyj drugiej strony końcówki aby zerwać zamknięcie.
EnglishThe cartridge is sealed at one end with a polypropylene cap containing a bromobutyl rubber liner and at the other end by a bromobutyl rubber plunger.
Jeden koniec wkładu zamknięty jest polipropylenowym korkiem z osłonką z gumy butylowej, a drugi tłokiem z gumy butylowej.
EnglishThis is done by holding the collar of the white cap while grasping the end of the white cap with the other hand and bending it down and then up until it is broken (see Diagram 6).
Należy to wykonać trzymając otoczkę białej nasadki i ściskając końcówkę białej osłonki oraz zginając ją w dół a następnie w górę, aż do momentu złamania (patrz Rysunek 6).
EnglishThis is done by holding the collar of the white cap while grasping the end of the white cap with the other hand and bending it down and then up until it is broken (see Diagram 6).
Należy to wykonać trzymając otoczkę białej nasadki i ściskając końcówkę białej osłonki drugą ręką oraz zginając ją w dół a następnie w górę, aż do momentu złamania (patrz Rysunek 6).