"egg" Polnisch Übersetzung

EN

"egg" auf Polnisch

volume_up
egg {Subst.}

EN egg
volume_up
{Substantiv}

egg
Because you may notice that what's actually happening is that the egg is unscrambling itself.
Możecie zauważyć, że jajko stopniowo powraca do pierwotnego kształtu.
The Union for the Mediterranean is the egg of Columbus, is it not!
Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego to jajko Kolumba, czyż nie?
An egg is a beautiful, sophisticated thing that can create even more sophisticated things, such as chickens.
Jajko jest piękne i bardzo skomplikowane, a z niego może powstać jeszcze bardziej złożone stworzenie, jakim jest kura.
egg
During fertility treatment, ovarian stimulation is normally used to make the ovaries produce more than one egg.
W trakcie leczenia bezpłodności, dzięki stymulacji, jajniki wytwarzają więcej niż jedno jajo.
You see the mother in between and two daughters, probably on the left and right, and a single egg on the right-hand side.
Na środku widać matkę i dwie córki po lewej i prawej, i jajo po prawej stronie.
What will happen with products that contain liquid egg instead of fresh eggs, for example?
Co się stanie, na przykład, z produktami zawierającymi płynną masę jajową zamiast świeżych jaj?

Synonyme (Englisch) für "egg":

egg

Beispielsätze für "egg" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishEgg surveys for horse mackerel have been conducted every three years since 1997.
Pomiary ikry ostroboka pospolitego prowadzone są co trzy lata od 1997 roku.
EnglishThe other ingredients are lactose (Myocet doxorubicin HCl vial), egg phosphatidylcholine,
Pozostałe składniki to laktoza (Myocet, fiolka z chlorowodorkiem doksorubicyny),
EnglishFor in ovo administration, an automated egg injection machine can be used.
Podczas szczepienia metodą do jaja można stosować odpowiednie urządzenia automatyczne.
EnglishDue to the kind of manufacturing Optaflu is free of chicken/ egg protein.
Dzięki metodzie wytwarzania, Optaflu nie zawiera białka jaja kurzego i białka kurzego.
EnglishIt will completely undermine the efforts of colony egg producers in the UK.
To całkowicie zniweczy wysiłki brytyjskich producentów jaj z chowu w systemie kolonijnym.
EnglishFor most strains, you could get one to two doses of vaccine per egg.
Dla większości szczepów można uzyskać jedną, do dwóch dawek z jednego jajka.
EnglishOtherwise France may end up with egg on its face, something of which it could not be proud.
W przeciwnym razie, Francja może wyjść na błazna, z czego nie byłaby dumna.
EnglishI believe this chicken-and-egg principle simply has to be pursued to a successful conclusion.
Wierzę, że tej zasady jajka i kury należy przestrzegać aż do pomyślnego zakończenia.
EnglishIn ovo route: one single injection of 0.05 ml per egg at 18 days of embryonation.
Podanie in ovo: inokulacja jaja w 18 dniu inkubacji, wstrzykiwać jednorazowo 0, 05 ml szczepionki.
EnglishThe other ingredients are dimyristoyl phosphatidylcholine, egg phosphatidylglycerol, ascorbyl
Inne składniki to dimirystoilofosfatydylocholina, fosfatydyloglicerol z jaja, askorbylu
EnglishAnd in the other case, the sperm is carrying an X chromosome, meeting the X chromosome of the egg.
A w drugim przypadku plemnik niesie chromosom X i napotyka w jajeczku chromosom X.
EnglishAn EU-inspired crisis will shortly hit the UK egg industry.
Niedługo brytyjski przemysł produkcji jajek przeżyje kryzys spowodowany przez UE.
EnglishMadam President, this provision is a little like the curate's egg.
Pani Przewodnicząca! Niniejsze prawodawstwo to jakby dwie strony medalu.
EnglishWhat will happen with products that contain liquid egg instead of fresh eggs, for example?
Co się stanie, na przykład, z produktami zawierającymi płynną masę jajową zamiast świeżych jaj?
EnglishFor in ovo administration, an automated egg injection machine can be used.
Podanie do jaja: inokulacja jaja w 18 dniu inkubacji, wstrzykiwać jednorazowo 0, 05 ml szczepionki.
EnglishMadam President, I would like to declare an interest: I am a British egg producer.
Pani Przewodnicząca! Chciałbym zgłosić konflikt interesów w tej sprawie: jestem brytyjskim producentem jaj.
EnglishA scrambled egg is mush -- tasty mush -- but it's mush.
Rozbełtane jajka są papką, smaczną papką, ale jednak bezładną papką.
EnglishThese are egg cases laid by a snail off the coast of Chile, and this is how many eggs they lay on the bottom.
To są kapsułki jajowe złożone przez ślimaka z wybrzeża Chile, a tyle jaj składają na dnie.
EnglishNo differences were observed between the cell-culture and the comparator egg-derived vaccine.
Nie obserwowano różnic pomiędzy szczepionką uzyskaną w hodowli komórkowej a szczepionką na bazie jaja kurzego.
EnglishFertavid is administered to stimulate the ovaries to produce more than one egg at a time.
Preparat Fertavid podaje się w celu stymulacji jajników do wytwarzania jednorazowo więcej niż jednej komórki jajowej.