"drink" Polnisch Übersetzung

EN

"drink" auf Polnisch

volume_up
drink {Subst.}
PL

"drink" auf Englisch

EN drink
volume_up
{Substantiv}

drink (auch: beverage, drinking)
Since Trudexa is given subcutaneously, food and drink should not affect Trudexa.
Jedzenie i picie nie powinno wpływać na działanie leku Trudexa ponieważ lek ten podawany jest
Food and drink does not affect your treatment with Ciprofloxacin Bayer.
Jedzenie i picie nie ma wpływu na stosowanie leku Ciprofloxacin Bayer.
Food and drink have no influence on the effect of Preotact.
Jedzenie i picie nie ma wpływu na działanie leku Preotact.
drink (auch: beverage, quencher)
They give drink to every beast of the field; The wild asses quench their thirst.
A napój dawały wszystkiemu zwierzowi polnemu; a z nich gaszą leśne osły pragnienie swoje.
For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed.
Albowiem ciało moje prawdziwie jest pokarm, a krew moja prawdziwie jest napój.
Give strong drink unto him that is ready to perish, And wine unto the bitter in soul:
Dajcie napój mocny ginącemu, a wino tym, którzy są ducha sfrasowanego.
drink (auch: quencher)
Ten napój/drink smakuje jak szczyny!
Suppose the rules are: every time you offer somebody a drink, you give them the drink, and you give them your Styrofoam peanuts too.
Oto zasady: Za każdym razem gdy oferujesz komuś drinka dajesz mu drinka i swoje styropianowe kulki.
Zamówiłem napój/drinka bez lodu.
Do people honestly think that, if Buckfast was banned, the hooligans who currently drink it to excess would start drinking tea?
Czy ludzie rzeczywiście myślą, że gdyby zakazano wina Buckfast, huligani, którzy obecnie nadużywają tego trunku, zaczną pić herbatę?

Beispielsätze für "drink" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe tablets should be swallowed with some water or other non-alcoholic drink.
Tabletki należy połknąć popijając wodą lub innym płynem, niezawierającym alkoholu.
EnglishCare should be taken if you drink alcohol while you are being treated with ARICLAIM.
Należy zachować ostrożność, spożywając alkohol podczas przyjmowania leku ARICLAIM.
EnglishAnd he took a cup, and gave thanks, and gave to them, saying, Drink ye all of it;
A wziąwszy kielich i podziękowawszy, dał im, mówiąc: Pijcie z tego wszyscy;
EnglishThe tablets should be swallowed with some water or other non-alcoholic drink.
Tabletki należy połknąć popijając popijając wodą lub napojem bezalkoholowym.
EnglishI don't believe in this kind of alcohol, but I do drink sometimes.
Nie mam przekonania do tego rodzaju alkoholu, ale czasami lubię się napić.
EnglishAnd it ignores the fact that, in the meanwhile, people still need to drink water.
Nie jest również brane pod uwagę, że ludzie nadal potrzebują pitnej wody.
EnglishTaking Targretin with food and drink Targretin should be taken with food.
Zażywanie leku Targretin z jedzeniem i piciem Targretin należy zażywać do posiłku.
Englishno restrictions on your food or drink are needed while you are receiving TRISENOX.
nie ma potrzeby stosowania ograniczeń dotyczących jedzenia i picia podczas przyjmowania
EnglishTaking Exforge with food and drink You can take Exforge with or without food.
Stosowanie leku Exforge z jedzeniem i piciem Exforge można zażywać z jedzeniem lub bez.
EnglishIf you drink alcohol excessively (either every day or only from time to time).
jeśli pacjent nadmiernie spożywa alkohol (albo codziennie albo tylko od czasu do czasu),
EnglishTaking Zalasta with food and drink Zalasta may be taken with or without food.
Jest to szczególnie waż w przypadku leków przeciwko chorobie Parkinsona.
EnglishFor I have eaten ashes like bread, And mingled my drink with weeping,
Przez cały dzień urągają mi nieprzyjaciele moi, a naśmiewcy moi przeklinają mię.
EnglishThe one on the right is a pill bug -- pulls water out of air, does not drink fresh water.
Ten na prawo to równonóg – odsysa wodę z powietrza. ~~~ Nie pije świeżej wody.
EnglishTaking CYMBALTA with food and drink CYMBALTA may be taken with or without food.
Lek CYMBALTA można przyjmować w czasie posiłków lub między posiłkami.
EnglishTaking ARICLAIM with food and drink ARICLAIM may be taken with or without food.
Lek ARICLAIM można przyjmować w czasie posiłków lub między posiłkami.
EnglishWhether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God.
Przetoż lub jecie lub pijecie, lub cokolwiek czynicie, wszystko ku chwale Bożej czyńcie.
EnglishTaking food and drink has no influence on your treatment with CellCept.
Przyjmowanie pożywienia i napojów nie ma wpływu na leczenie lekiem CellCept.
EnglishYou would not drink water that you knew was having this kind of impact
Nie pitoby wody wiedząc, że tak działa na przyrodę. ~~~ Nie pitoby wody wiedz
EnglishAlternatively, the tablet can be swallowed whole with a drink of water.
Można również połknąć tabletkę w całości, popijając wodą lub innym napojem.
EnglishTaking Dafiro with food and drink You can take Dafiro with or without food.
Stosowanie leku Dafiro z jedzeniem i piciem Lek Dafiro można zażywać z jedzeniem lub bez.