EN draught
volume_up
{Substantiv}

1. Britisches Englisch

draught (auch: draft, interval, period)

Synonyme (Englisch) für "draught":

draught
draughts
English

Beispielsätze für "draught" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishFor he was amazed, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken;
Albowiem go był strach ogarnął, i wszystkie, co z nim byli, z onego obłowu ryb, które byli zagarnęli.
EnglishAnd when he had left speaking, he said unto Simon, Put out into the deep, and let down your nets for a draught.
A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Zajedź na głębię, a zapuśćcie sieci wasze ku łowieniu.
EnglishAnd they brake down the pillar of Baal, and brake down the house of Baal, and made it a draught-house, unto this day.
Obalili też słup Baalowy, obalili i dom jego, a uczynili z niego wychody, aż do tego czasu.
EnglishPerceive ye not, that whatsoever goeth into the mouth passeth into the belly, and is cast out into the draught?
Jeszczeż nie rozumiecie, iż wszystko, co wchodzi w usta, w brzuch idzie, i do wychodu bywa wyrzucono?
EnglishWe dislodged the first brick in the wall of communism and, through the crack we had opened, the draught swept out the entire communist system.
To my wyjęliśmy pierwszą cegłę z komunistycznego muru, a podmuch wiatru możliwy dzięki otwartemu przez nas wyłomowi wywiał cały ustrój komunistyczny.
EnglishLast but not least, Madam President, Commissioner, along with our friends from the US and other countries we should draught a comprehensive UN convention against terrorism.
Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Wraz z naszymi przyjaciółmi z USA i innych krajów powinniśmy przygotować obszerną konwencję ONZ dotyczącą walki z terroryzmem.