"to dissuade" Polnisch Übersetzung

EN

"to dissuade" auf Polnisch

EN to dissuade
volume_up
[dissuaded|dissuaded] {Verb}

to dissuade
Spain has also reacted by planning to send a reconnaissance plane, in other words, an unarmed plane to dissuade armed pirates.
Hiszpania także zareagowała, planując wysłać samolot zwiadowczy, innymi słowy, samolot nieuzbrojony, aby odwieść uzbrojonych piratów od ich zamiarów.
to dissuade (auch: to advise against)
to dissuade
to dissuade
On one thing we do agree with you: we must condemn Russia's actions; they are indefensible, but we will not dissuade the Russian bear by backing Medvedev into a corner.
Zgadzamy się z panem w jednej kwestii: musimy potępić działania Rosji; są one niewybaczalne, ale nie będziemy odwodzić od tego rosyjskiego niedźwiadka, cofając Miedwiediewa w róg.

Beispielsätze für "to dissuade" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishObviously, measures are needed quickly to dissuade youngsters and pregnant women from drinking.
Oczywiście konieczne są działania dla ograniczenia spożywania alkoholu wśród młodych ludzi i kobiet w ciąży.
Englishto dissuade sb from sth
EnglishCorrect "dissuade".
English. - (NL) Conscious of the need to dissuade people, and above all young people, in our society from smoking, I have abstained from voting on this report.
na piśmie. - (NL) Mając świadomość, że ludzi, zwłaszcza młodych, należy zniechęcać do palenia, wstrzymałem się od głosu w sprawie przedmiotowego sprawozdania.
EnglishInstead of just doing this, let us also make their lives easier by preventing unnecessary administrative burdens that will dissuade them from participating.
Zamiast ograniczyć się tylko do tego, ułatwijmy im także życie poprzez wyeliminowanie zbędnych obciążeń administracyjnych, które będą zniechęcać ich do uczestnictwa.
EnglishWe have all heard the comments by Members that we obviously must not dissuade the sovereign wealth funds from being put to good use, and various uses were described for European prosperity.
Jak słyszeliśmy, posłowie zgodni są co do tego, że państwowe fundusze majątkowe należy dobrze wykorzystać; przedstawiono też różne możliwości ich wykorzystania dla dobra Europy.