EN disguise
volume_up
{Substantiv}

Euroscepticism is a very useful disguise for xenophobes.
Eurosceptyzm to bardzo wygodne przebranie dla ksenofobów.

Synonyme (Englisch) für "disguise":

disguise
guise

Beispielsätze für "disguise" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHowever, it is often the case that grand words are used to disguise their opposites.
Jednakże często zdarza się, że piękne słowa są wykorzystywane do ukrycia ich przeciwnych znaczeń.
EnglishNext, it taught us how to completely disguise a lack of judgment with alarmist speeches and arm waving.
Następnie nauczyła nas, jak całkowicie skryć brak oceny za alarmującymi przemowami i załamywaniem rąk.
EnglishThat cannot, in any event, disguise the tragic situation of over a million people caught in the crossfire.
Nie można w żadnym wypadku ukrywać tragicznej sytuacji ponad miliona ludzi podlegających tak ciężkim atakom.
EnglishIn fact, Apophis is a blessing in disguise, because it woke us up to the dangers of these things.
Tak naprawdę, Apophis jest ukrytym zbawieniem, ponieważ otworzyła nam oczy na zagrożenie, jakie niosą takie asteroidy.
EnglishIf I'm violent with you and you respond with violence, you become part of the violence and you just disguise my violence.
Jeśli używam przemocy wobec ciebie, a ty mi nią podpowiadasz, stajesz się częścią przemocy i maskujesz moją przemoc.
EnglishThat trick has been used to disguise recent falls in temperature and to contain the problem of the Medieval Warm Period.
Ten trik wykorzystano do ukrycia niedawnego spadku temperatury i rozwiązania problemu średniowiecznego optimum klimatycznego.
EnglishIn this respect, there has to be much in the way of compromise and this tends to disguise the differences which also exist.
W takiej sytuacji trzeba było wypracować poważny kompromis, co spowodowało, że niektóre z istniejących różnic nie są widoczne.
Englisha blessing in disguise
EnglishNothing can disguise the fact that the experience and competence of the candidates varies greatly, and this was obvious in our hearings.
Nic nie ukryje faktu, że doświadczenie i kompetencje kandydatów są bardzo różne, co było oczywiste podczas naszych przesłuchań.
EnglishYou can disguise it as stimulus spending and a reaction to the credit crunch and all the rest of it, but you know that is not true.
Możecie to nazywać wydatkami na ożywienie gospodarcze, reakcją na krach kredytowy czy innymi takimi, lecz dobrze wiecie, że to nieprawda.
EnglishTherefore, paedophilia (attempts have been made to disguise this under the term 'sexual health') should not be tolerated, whatever we call it.
Dlatego pedofilia (były próby ukrycia jej pod nazwą "zdrowie seksualne”) nie może być tolerowana, jakkolwiek byśmy jej nie nazwali.
Englishvillain in disguise
EnglishThis is clear from its consistent disregard for human rights and freedom of speech, which the plan for the Kurds cannot disguise, and from the Cyprus issue.
Wynika to jasno ze stałego braku poszanowania praw człowieka, wolności słowa, co jest widoczne w planie działań wobec Kurdów, oraz z kwestii cypryjskiej.
EnglishThe Treaty of Lisbon, which is the ex-European Constitution in disguise, was consigned to the waste paper bin in referendums in the Netherlands and in France, and subsequently also in Ireland.
Traktat z Lizbony, który jest byłą Konstytucją Europejską w przebraniu, został wyrzucony do kosza na śmieci w referendach w Holandii i we Francji, a następnie także w Irlandii.