EN

die {Substantiv}

volume_up

Beispielsätze für "die" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishEvery year a million and a half people die of a completely preventable disease.
Każdego roku półtora miliona ludzi ginie w skutek całkowicie uleczalnej choroby.
EnglishIn Poland, about 100 000 people fall victim to cancer every year, and 70 000 die.
W Polsce każdego roku około 100 tysięcy osób zapada na raka, a 70 tysięcy umiera.
EnglishAs we heard earlier, 650 000 people die each year from the effects of smoking.
Jak wcześniej usłyszeliśmy, co roku w wyniku palenia tytoniu umiera 650 000 osób.
EnglishMore women die from the aggression directed against them than die from cancer.
Więcej kobiet ginie z powodu skierowanej przeciwko nim agresji niż umiera na raka.
EnglishThey pine for love, they live for love, they kill for love, and they die for love.
Usychają z miłości, żyją dla miłości, zabijają z miłości, umierają z miłości.
EnglishAnd Saul said, God do so and more also; for thou shalt surely die, Jonathan.
I odpowiedzał Saul: To a to mi niech Bóg uczyni, że śmiercią umrzesz Jonatanie.
EnglishThirty thousand children die of hunger and poverty-related illnesses a day.
Codziennie z powodu głodu i chorób związanych z ubóstwem umiera 30 tysięcy dzieci.
EnglishEvery year 40 000 people die on the roads of Europe; that is 40 000 too many.
Każdego roku na drogach Europy ginie 40 000 osób; to jest o 40 000 za dużo.
EnglishThese mothers pump their first offspring full of this pollutant, and most of them die.
Matki karmią pierwsze młode zanieczyszczonym mlekiem. ~~~ Większość z nich umiera.
EnglishThen I said, I shall die in my nest, And I shall multiply my days as the sand:
Przetożem rzekł: W gniaździe swojem umrę, a jako piasek rozmnożę dni moje.
EnglishBut audiences don't come to see the magician die, they come to see him live.
Widzowie nie przychodzą oglądać jak magik umiera, lecz by widzieć go żywego.
EnglishMore than 8,000 people die from accidents on European roads each year.
Na europejskich drogach rocznie w wypadkach samochodowych ginie ponad 8000 osób.
EnglishThen said Zedekiah unto Jeremiah, Let no man know of these words, and thou shalt not die.
Tedy rzekł Sedekijasz do Jeremijasza: Niechaj nikt nie wie o tem, abyś nie umarł;
EnglishAnd so, the importance of education to me is what I'm willing to die for.
Tak, doniosłość wykształcenia to dla mnie to coś, za co z chęcią oddam życie.
EnglishEach day 27 000 people die because of a lack of access to basic medicines.
Codziennie umiera 27 000 ludzi z powodu braku dostępu do leków podstawowych.
EnglishWith the skeleton still in place, the cells cannot divide and they eventually die.
W wyniku zachowania szkieletu komórki nie są w stanie dzielić się i ostatecznie umierają.
EnglishWith the skeleton still in place, the cells cannot divide and they eventually die.
W wyniku zachowania szkieletu komórka nie jest w stanie dzielić się i ostatecznie umiera.
EnglishHalf a million EU citizens die needlessly each year due to tobacco addiction.
Pół miliona obywateli UE niepotrzebnie umiera corocznie z powodu nałogu palenia tytoniu.
EnglishForty thousand people die every year on the roads of the European Union.
Czterdzieści tysięcy ludzi umiera każdego roku na drogach Unii Europejskiej.
EnglishMore than 400,000 people die in the United States every year from smoking cigarettes.
Ponad 400,000 ludzi umiera w Stanach Zjednoczonych rocznie z powodu palenia papierosów.