"demonstrations" Polnisch Übersetzung

EN

"demonstrations" auf Polnisch

EN demonstrations
volume_up
{Plural}

demonstrations
There are roadblocks and demonstrations by farmers throughout the region.
Rolnicy organizują blokady dróg i demonstracje w całym tym regionie.
The mass demonstrations and riots have made the situation uncertain.
Masowe demonstracje i zamieszki spowodowały, że sytuacja stała się niepewna.
The demonstrations in the Philippines today are a positive sign of solidarity in the region.
Dzisiejsze demonstracje na Filipinach są pozytywnym znakiem solidarności w regionie.
demonstrations (auch: presentations)
So all these experiments you've seen thus far, all these demonstrations, have been done with the help of motion capture systems.
Wszystkie eksperymenty, które do tej pory zobaczyliśmy, wszystkie te prezentacje, zostały wykonane przy pomocy systemów wykrywających ruch.
As regards energy policy, the funds used for research, development and demonstrations should be doubled by 2020 compared to the current level.
Jeśli chodzi o politykę energetyczną, środki przeznaczone na badania, rozwój i prezentacje do 2020 roku należałoby podwoić w stosunku do obecnego poziomu.
A non-ecommerce site may have downloadable files and PDF documents, product demonstrations, brochure requests, quote requests and subscription signups.
W przypadku witryny niehandlowej mogą to być pobrania plików i dokumentów PDF, prezentacje produktów, prośby o przesłanie materiałów promocyjnych, zapytania o ceny czy subskrypcje.
demonstrations (auch: displays, shows)
volume_up
pokazy {f Pl}
And in Austin, Texas, I was asked to give small demonstrations in schools during the afternoon.
Zostałam zaproszona do Austin w Teksasie, aby dać małe popołudniowe pokazy w szkołach.
demonstrations
The media are reporting that every 31st of the month, demonstrations organised by the 'Strategy-31' movement are held in Russian cities.
Jak donoszą media, każdego 31 dnia miesiąca w rosyjskich miastach odbywają się manifestacje urządzone przez ruch "Strategia 31”.

Synonyme (Englisch) für "demonstration":

demonstration

Beispielsätze für "demonstrations" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe latter has called for mass demonstrations in Kenya in three days' time.
Pan Odinga wezwał do zorganizowania za trzy dni w Kenii masowych demonstracji.
EnglishMadam President, the 'red-shirt' demonstrations have been suppressed with bloodshed.
Pani przewodnicząca! Podczas stłumienia demonstracji "Czerwonych Koszul” polała się krew.
EnglishThere, too, I saw only solemnity and joy; there was no fanfare or ostentatious demonstrations.
Tam też zobaczyłem powagę i radość; nie było tam fanfar i krzykliwych manifestacji.
EnglishThere are only men, even though women took part in the demonstrations.
Są w nich tylko mężczyźni, mimo że kobiety brały udział w demonstracjach.
EnglishIt was quite different from the normal compulsory collective demonstrations of solidarity.
Było to zupełnie coś innego od zwykłych przymusowych i kolektywnych wyrazów solidarności.
EnglishTexts, photos and videos of the Monday Demonstrations in Leipzig
Teksty, zdjęcia, wideo na temat poniedziałkowych demonstracji w Lipsku
EnglishThrough nationwide demonstrations, the Egyptian people are expressing their wish to see change.
Za pomocą ogólnokrajowych demonstracji obywatele Egiptu wyrażają swoją wolę przeprowadzenia zmian.
EnglishWe all know of the demonstrations that took place in Ljubljana.
Wszyscy wiemy o demonstracjach, które odbyły się w Ljubljanie.
EnglishThe elections which took place on 6 April 2009 in the Republic of Moldova were followed by demonstrations.
Po wyborach, które odbyły się 6 kwietnia 2009 roku w Republice Mołdawii, doszło do demonstracji.
EnglishFifteen years ago, there were demonstrations in Hong Kong.
Piętnaście lat temu w Hong Kongu dochodziło do demonstracji.
EnglishDiscontent and demonstrations resulted because the Senate at first kept the freed spaces under lock and key.
Początkowo senat zamknął dostęp do terenów lotniska, doszło jednak do protestów i demonstracji.
EnglishOne of the last huge demonstrations was against the abolition of subsidies for tobacco producers.
Jedną z ostatnich ogromnych demonstracji zorganizowano przeciwko zniesieniu dopłat dla producentów tytoniu.
EnglishHere's a big website where we've been collecting lots of educational and other demonstrations about lots of kinds of things.
Oto obszerna strona internetowa gdzie kolekcjonujemy wiedzę z różnych dziedzin.
EnglishI'm going to do some demonstrations.
Na stole studenci uczą się anatomii na wirtualnym ciele prawdziwych rozmiarów.
EnglishWe condemn the use of force and the violent dispersal of democratic meetings, protests and demonstrations.
Sprzeciwiamy się użyciu siły, przemocy, rozpędzaniu demokratycznych spotkań, protestów, manifestacji.
EnglishRecent repression of demonstrations in Russia (vote)
Ostatnie stłumienie manifestacji w Rosji (głosowanie)
EnglishThe demonstrations of joy just two months ago now seem to ignore the fact that we are managing a common area.
Objawy radości zaledwie dwa miesiące temu teraz zdają się ignorować fakt, że zarządzamy wspólnym obszarem.
EnglishWe strongly condemn the violence which took place in the streets of Tirana during the demonstrations on 21 January.
Zdecydowanie potępiamy przemoc, do której doszło na ulicach Tirany podczas demonstracji 21 stycznia.
EnglishIt is moving towards demonstrations and getting into the hands of various extremist groups and the extreme right.
Ewoluuje w kierunku demonstracji i dostaje się w ręce różnych grup ekstremistycznych i skrajnej prawicy.
EnglishThe EU adopts restrictive measures against Syria, responding to the violent repression of pro-democracy demonstrations.
W odpowiedzi na brutalne represje demonstracji prodemokratycznych UE wprowadza sankcje wobec Syrii.