EN to deflect
volume_up
[deflected|deflected] {Verb}

to deflect (auch: to bounce, to broach)
volume_up
odbić {perf.Vb.}

Beispielsätze für "to deflect" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnd I was like, you know, I always get a little, like, weirded out by people who deflect everything away from themselves.
Zwykle jestem nieufny wobec ludzi, którzy odwracają uwagę od siebie.
EnglishThe economic crisis must not deflect any of us from meeting the long-term challenge of climate change.
Nie możemy pozwolić, by kryzys gospodarczy odwrócił naszą uwagę od długoterminowego wyzwania związanego ze zmianami klimatu.
EnglishAnd that was that the gravitational field, due to mass, will deflect not only the trajectory of particles, but will deflect light itself.
Pole grawitacyjne powstałe w obecności masy zakrzywia trajektorię nie tylko cząsteczek, ale także światła.
EnglishAnd some such plans exist, things like swarms of mirrors in space to deflect the sunlight away, and encouraging aquatic organisms to eat more carbon dioxide.
I takie plany istnieją, jak na przykład skupiska luster w kosmosie, odbijających światło słoneczne oraz wspomaganie organizmów wodnych do wchłaniania większej ilości dwutlenku węgla.