"damaged" Polnisch Übersetzung

EN

"damaged" auf Polnisch

EN damaged
volume_up
{Adjektiv}

damaged (auch: defective, deficient, faulty, scrap)
damaged (auch: addle, addled, broken, broken-down)
volume_up
zepsuty {Adj. m.}
Samochód jest zepsuty.
volume_up
uszkodzony {Adj. m.}
The treasure arrives damaged, but generally speaking it does arrive.
Skarb dotarł uszkodzony, ale ogólnie mówiąc dotarł.
If test is not successful, the pen might be damaged.
Jeżeli wynik testu jest negatywny, wstrzykiwacz może być uszkodzony.
If you are concerned that your OptiSet may be damaged, use a new one.
Jeśli wstrzykiwacz mógł zostać uszkodzony, należy użyć nowego wstrzykiwacza OptiSet.
damaged (auch: broken, defective, faulty, hot)
volume_up
trefny {Adj. m.} [umg.]

Synonyme (Englisch) für "damaged":

damaged

Beispielsätze für "damaged" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishUntil now, this situation has severely damaged the single European market.
Do chwili obecnej sytuacja ta poważnie szkodziła jednolitemu rynkowi europejskiemu.
EnglishDo not use any Dafiro pack that is damaged or shows signs of tampering.
Nie używać leku Dafiro z opakowań, które zostały wcześniej otwarte lub uszkodzone.
EnglishDo not use any Exforge pack that is damaged or shows signs of tampering.
Nie używać leku Exforge z opakowań, które zostały wcześniej otwarte lub uszkodzone.
EnglishRemove glass syringe barrel from tray and check that it is not damaged.
Należy wyjąć szklaną ampułkę z pojemnika i sprawdzić, czy nie jest uszkodzona.
EnglishDo not use any Copalia pack that is damaged or shows signs of tampering.
Nie używać leku Copalia z opakowań, które zostały wcześniej otwarte lub uszkodzone.
EnglishSuperficial bleeding, normally from punctures or damaged blood vessels
krwawienia powierzchowne z miejsc wkłucia lub uszkodzonych naczyń krwionośnych
EnglishSecondly and importantly, the reputation of European wine will be damaged yet again.
Po drugie, co istotne, raz jeszcze ucierpi reputacja europejskiego wina.
EnglishThe reconstruction of an infrastructure that has been widely damaged will take months.
Odbudowa zniszczonej w znacznym stopniu infrastruktury potrwa miesiącami.
EnglishThe image of the Burmese Government can no longer be damaged much more.
Wizerunek rządu birmańskiego ucierpiał na tyle, że gorzej już być nie może.
EnglishIn fact, all areas of activity in these countries have been damaged.
W istocie, w krajach tych poszkodowane zostały wszystkie obszary działalności.
EnglishLucentis can help to improve the damaged vision or stop it from getting worse.
Lucentis może pomóc w poprawie uszkodzonego wzroku lub zatrzymać dalsze pogorszenie widzenia.
EnglishImportant areas such as tourism and industry were severely damaged.
Poważne szkody zostały wyrządzone w tak ważnych branżach, jak turystyka i przemysł.
EnglishBefore use examine the product to ensure that the container and closure have not been damaged.
Przed użyciem należy sprawdzić, czy pojemnik i zamknięcie nie są uszkodzone.
EnglishIf the peel tab closing the outer needle cap is damaged or loose, do not use it.
Jeśli zabezpieczenie zewnętrznej nasadki jest uszkodzone lub luźne, igła nie nadaje się do użytku.
EnglishLost, damaged, and illegible wristbands contribute to many errors.
Zgubione, uszkodzone i nieczytelne opaski identyfikacyjne są przyczyną wielu błędów.
EnglishThere is indeed an urgent need when it comes to the damaged infrastructure.
Gdy chodzi o zniszczoną infrastrukturę, potrzeby są naprawdę pilne.
EnglishAnd it can also escort them to the garbage cans of the cell and recycle them if they're damaged.
Mogą też je eskortować do odpadów komórkowych i je przetwarzać, jeśli są zniszczone.
EnglishSituations where SoloStar might be damaged must be avoided.
Należy unikać sytuacji, w których wstrzykiwacz SoloStar mógłby ulec uszkodzeniu.
EnglishDo not use if the pack is damaged or shows signs of tampering.
Nie stosować, jeśli widoczne są ślady uszkodzenia lub otwierania opakowania.
EnglishDo not use any pack that is damaged or shows signs of tampering.
Nie używać opakowania, które jest zniszczone lub nosi ślady zafałszowania.