EN crash
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

In 2001, a train crash occurred in Pécrot that was similar to last week's in Buizingen.
W 2001 roku doszło do wypadku kolejowego w Pécrot, który przypominał zeszłotygodniowy wypadek w Buzingen.
Nie ma jak wypadek na koniec dowcipu.
Subject: Causes of the dreadful train crash on Monday, 15 February in Buizingen
Przedmiot: Przyczyny tragicznego wypadku kolejowego w poniedziałek 15 lutego w Buizingen
I will not let this plane crash... be the most important thing in my life!
Nie pozwolę, by ta katastrofa...... była najważniejszą rzeczą w moim życiu.
That means, one... they still don't have a clue what caused the crash.
Po pierwsze - Wciąż nie znają przyczyny katastrofy.
One of my closest friends, Okoloma, died in a plane crash because our fire trucks did not have water.
Przyjaciółka Okoloma zmarła w katastrofie samolotu ponieważ nasze wozy strażackie nie miały wody.
crash (auch: bluster, clangor, clatter, peal)
crash (auch: clangor, rumble, plod)
crash

2. IT

crash
These reports help identify current crash trends and prevent future errors from occurring.
Raporty te pomagają nam w ustalaniu przyczyn awarii i zapobieganiu im w nowych wersjach aplikacji.
You may see the "Aw, Snap!" message if a webpage crashes unexpectedly.
Komunikat „Kurza twarz!” może zostać wyświetlony, gdy strona internetowa nieoczekiwanie ulegnie awarii.
We cannot take the risk of a plane full of passengers suffering engine failure and perhaps, as a result, crashing in a built-up area.
Nie możemy podjąć ryzyka, że samolot pełen pasażerów będzie miał awarię silnika i być może w efekcie rozbije się w terenie zabudowanym.

3. Finanzen

crash (auch: meltdown)
This was the last 15 years before the crash, and you can see there, consumer debt rose dramatically.
Tak było przez 15 lat poprzedzających krach.
And to stop it crashing over the last two to three decades, we've expanded the money supply, expanded credit and debt, so that people can keep buying stuff.
A żeby powstrzymać krach, na przestrzeni ostatnich dwóch czy trzech dekad, powiększaliśmy zasoby finansowe, zwiększaliśmy kredyty i zadłużenie, tak żeby ludzie mogli nadal kupować.

Beispielsätze für "crash" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSubject: Causes of the dreadful train crash on Monday, 15 February in Buizingen
Przedmiot: Przyczyny tragicznego wypadku kolejowego w poniedziałek 15 lutego w Buizingen
EnglishIf I start the little game here that the kids have done, it'll crash the space ship.
Jeśli tak zrobię, gra zrobiona przez dzieci pokazuje, że rakieta spadnie.
EnglishAnyone who has seen this crash test will be convinced that we cannot allow that.
Każdy, kto zapozna się z tymi testami wypadkowymi, przekona się, że nie wolno do tego dopuścić.
EnglishNow, when the crash comes, it is worsened by the inability to devalue.
Teraz, gdy przychodzi załamanie, niezdolność do przeprowadzenia dewaluacji pogarsza sytuację.
EnglishThese reports help identify current crash trends and prevent future errors from occurring.
Raporty te pomagają nam w ustalaniu przyczyn awarii i zapobieganiu im w nowych wersjach aplikacji.
EnglishIt's learning skills -- like being in a high-speed car crash.
Nabieranie umiejętności jest jak zderzenie szybko jadącego samochodu.
EnglishAll of these features (except usage statistics and crash reports) are enabled by default.
Wszystkie te funkcje (z wyjątkiem statystyk użytkowania i raportów o awariach) są domyślnie włączone.
EnglishThey blame me for Tod, for her... for the fucking plane crash.
Obwiniają mnie za Toda, za nią...... za tą pieprzoną katastrofę.
EnglishThe savings ratio, net savings, were below zero in the middle of 2008, just before the crash.
Stopa oszczędzania, oszczędności netto, w połowie roku 2008 wynosiły poniżej zero, tuż przed krachem.
EnglishOne of my closest friends, Okoloma, died in a plane crash because our fire trucks did not have water.
Przyjaciółka Okoloma zmarła w katastrofie samolotu ponieważ nasze wozy strażackie nie miały wody.
EnglishThat means, one... they still don't have a clue what caused the crash.
Po pierwsze - Wciąż nie znają przyczyny katastrofy.
EnglishIn the event of a local hard drive crash, you won't lose your saved content.
Wystarczy, że zalogujesz się na konto Google.
EnglishIt is like watching a slow-motion car crash and now you want a permanent bail-out mechanism.
To trochę jakby oglądać kraksę samochodową w zwolnionym tempie; teraz chcecie stałego mechanizmu ratunkowego.
EnglishAnd I sprinted home, and I didn't fall, and I didn't crash.
Pędziłam do domu i nie upadłam, nie zderzyłam się z niczym.
EnglishThis is the virus called Crash, invented in Russia in 1992.
Nazywa się Crash. ~~~ Stworzony w Rosji w 1992.
EnglishHowever, one cannot accept the imposition of a crash diet that would only serve to further sicken and weaken.
Nie da się jednak zaakceptować narzucenia głodowej diety, która tylko pogorszy stan organizmu i osłabi go.
EnglishBecause if they put tiles on top, it's just going to crash.
Bo jak położą dachówkę, po prostu się zawali.
English'Modern history's greatest regulatory failure' or 'After the crash: why global capitalism needs global rules'.
Modern history's greatest regulatory failure lub After the crash: why global capitalism needs global rules.
EnglishNever saw a man walk away from a crash like that.
Jeszcze nie widziałem, aby ktoś przeżył taki upadek.
EnglishWhat if I make like a car crash test?"
Ciekawe co się stanie, gdy poddam je testowi zderzeniowemu?"