"to cover over" Polnisch Übersetzung

EN

"to cover over" auf Polnisch

EN to cover over
volume_up
{Verb}

to cover over (auch: to clothe, to cover, to cover in)
volume_up
przykryć {perf.Vb.}
to cover over (auch: to blot, to blot out, to blur, to smear)
volume_up
zamazać {perf.Vb.}
to cover over (auch: to cover, to cover up, to encase, to incase)
volume_up
przykrywać {imperf. Vb.}
to cover over (auch: to conceal, to cover in)
volume_up
zakryć {perf.Vb.}
to cover over (auch: to encase, to incase)
volume_up
zakrywać {imperf. Vb.}
to cover over (auch: to blot, to blot out, to blear, to deface)
volume_up
zamazywać {imperf. Vb.}

Beispielsätze für "to cover over" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe needle safety cover will move down over the needle and lock into place.
Osłonka zabezpieczająca igłę przesunie się w dół i zablokuje w miejscu.
EnglishAnd it is being perpetrated under the mendacious cover of alleged over-production.
I popełnia się ją pod obłudną przykrywką rzekomej nadprodukcji.
EnglishIs there a simple way to achieve licences that cover all rights all over Europe?
Czy istnieje prosty sposób uzyskania licencji, które obejmowałyby wszystkie prawa na terytorium całej Europy?
EnglishForests cover just over 30% of the country.
Litwa ma 758 rzek, ponad 2800 jezior i 99 km wybrzeża Bałtyku, które służy przede wszystkim rekreacji i ochronie środowiska. Lasy pokrywają ponad 30 proc. terytorium kraju.