EN cleaning
volume_up
{Substantiv}

So I spent time with Vivian, and I saw that she didn't find joy in cleaning toilets.
Spędzając z nią czas zauważyłem, że nie cieszyło jej czyszczenie toalet.
Czyszczenie i przechowywanie strzykawki:
But we want the pre-cleaning, which, as Mr Blokland pointed out, is quite possible.
Chcemy natomiast, aby przeprowadzane było czyszczenie wstępne, co jest, jak zauważył poseł Blokland, całkiem możliwe.
You offer basic cleaning, deep cleaning, or detailed cleaning.
Są one podzielone na trzy rodzaje: sprzątanie podstawowe, dokładne i gruntowne.
With your AdWords account, you advertise your detailed cleaning because it's where you make your most money.
W AdWords reklamujesz sprzątanie dokładne, ponieważ na tej usłudze zarabiasz najwięcej.
Utrzymanie i sprzątanie

Beispielsätze für "cleaning" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWhat we have instead is a very expensive process in Europe for cleaning chicken carcasses.
Zamiast tego mamy w Europie bardzo kosztowny proces oczyszczania tusz z kurczaków.
EnglishOther Supplies: Print Ribbons, Laminates and Overlays, Cleaning Supplies
Inne materiały eksploatacyjne: taśmy barwiące, laminaty i powłoki, materiały czyszczące
EnglishOther Supplies: Cards, Laminates and Overlays, Cleaning Supplies
Inne materiały eksploatacyjne: karty, laminaty i powłoki, materiały czyszczące
EnglishWe need more clean industries, not more cleaning-up industries.
Potrzeba nam więcej czystych gałęzi przemysłu, a nie więcej branż oczyszczających.
EnglishCleaning reservoirs of these deposits will be very costly and there are no technologies to do this.
Oczyszczenie z tych osadów zbiorników będzie bardzo kosztowne, a i metod brakuje.
EnglishLet’s say you have a website where you sell house cleaning services.
Załóżmy, że masz witrynę, w której oferujesz usługi sprzątania mieszkań.
EnglishAlways put the dosing cup back onto the cap after use and cleaning.
Po użyciu i umyciu należy zawsze umieszczać miarkę dozującą na zakrętce.
EnglishIt made me question and curious: How could someone actually find joy in cleaning toilets for a living?
Zaciekawiło mnie to: Jak można czerpać przyjemność z zawodowego sprzątania toalet?
EnglishAfter cleaning, do not touch the stopper with your hands. i
NIE zdejmować szarego korka ani aluminiowego pierścienia wokół górnej części fiolki.
EnglishAnd then in the last 12 months or so we've started to see a bunch of home-cleaning robots appear.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy zaczęły się pojawiać roboty pomagające w czyszczeniu domu.
EnglishWhat Mr Blokland has just said about ship cleaning in Holland is very significant.
To, o czym mówił przed chwilą poseł Blokland w kwestii czyszczenia statków w Holandii, jest bardzo istotne.
EnglishOther Supplies: Print Ribbons, Cards, Cleaning Supplies
Inne materiały eksploatacyjne: taśmy barwiące, karty, materiały czyszczące
EnglishThey'll be cooking, cleaning, buying things, shopping, building.
Niebawem będą one wykonywać wszystko za nas: gotować, sprzątać, robić zakupy, budować.
EnglishAs far as cleaning them, I don't mean to cast any aspersion on people cleaning birds.
Nie chcę krytykować ludzi, którzy tak pomagają.
EnglishIt was all about cleaning up Germany, and the West, and the world, and ridding it of anything unglamorous.
Chodziło w niej o oczyszczenie Niemiec, Zachodu i świata ze wszystkiego, co nie było glamour.
EnglishSo I thought maybe I could train an army of toxin-cleaning edible mushrooms to eat my body.
Stąd pomysł na wytrenowanie armii jadalnych grzybów, zdolnych do oczyszczenia toksyn, tak, by zjadły moje ciało.
EnglishPart two of cleaning up the act is what we did today by voting for this report in huge numbers.
Druga część porządkowania prawodawstwa to dzisiejsze przegłosowanie tego sprawozdania zdecydowaną większością.
EnglishAfter cleaning do not touch the rubber stopper with your hand or allow it to touch any surface.
Po przetarciu nie dotykać gumowego korka rękoma ani nie dopuścić do zetknięcia z jakąkolwiek inną powierzchnią.
EnglishAnd it's not just a matter of glamorizing cleaning your floor.
I to nie kwestia uatrakcyjnienia szorowania podłogi.
EnglishThis has inspired the design of the first self-cleaning dry adhesive -- the patent issued, we're happy to say.
To odkrycie zainspirowało nas to zaprojektowania pierwszego samoczyszczącego się, suchego przylepca.