EN channel
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

channel (auch: canal, ditch, duct, conduit)
Nicorandil is a hybrid of potassium channel activator and nitrate.
Nicorandyl stanowi połączenie leku aktywującego kanał potasowy i azotanu.
So he made a channel in here, and the chest moves up and down in that channel.
Wykonał więc w tamtym miejscu kanał i klatka piersiowa porusza się w tym kanale w górę i w dół.
Foreign lorries now control 80% of cross-Channel business.
Ciężarówki z zagranicy kontrolują obecnie 80 % przewozów przez kanał la Manche.
channel (auch: groove, gully, slot, spline)
channel
volume_up
korytko {n} (rynienka)

2. IT

channel
Nicorandil is a hybrid of potassium channel activator and nitrate.
Nicorandyl stanowi połączenie leku aktywującego kanał potasowy i azotanu.
So he made a channel in here, and the chest moves up and down in that channel.
Wykonał więc w tamtym miejscu kanał i klatka piersiowa porusza się w tym kanale w górę i w dół.
Foreign lorries now control 80% of cross-Channel business.
Ciężarówki z zagranicy kontrolują obecnie 80 % przewozów przez kanał la Manche.

3. Ingenieurswesen

channel (auch: channel section)

Beispielsätze für "channel" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAtripla, your doctor may need to adjust your dose of the calcium channel blocker.
stosowania leku Atripla lekarz może zmienić dawkę antagonisty kanału wapniowego.
EnglishChristopher Poole: When I was 15, I found this website called Futaba Channel.
Christopher Pool: Kiedy miałem 15 lat znalazłem witrynę pt. Futaba Channel.
EnglishAnd they converge into this channel here, which drains into this region.
Śledząc te kanały, widzimy jak zbiegają się w jeden, który wpada w to miejsce.
EnglishDiltiazem or similar medicines (called calcium channel blockers): when you start taking
Diltiazem lub podobne leki (nazywane antagonistami kanału wapniowego): po rozpoczęciu
Englishcertain heart medicines (e.g. calcium channel blockers, quinidine, digoxin),
niektóre leki stosowane w chorobach serca (np. antagoniści kanałów wapniowych, chinidyna,
EnglishWe can say that liberals have a kind of a two-channel, or two-foundation morality.
Liberałowie opierają się na dwukanałowej, dwubazowej moralności.
EnglishSubject: Break in transmission of the Chinese TV channel NTDTV
Przedmiot: Zakończenie nadawania programów telewizyjnych chińskiej stacji NTDTV
EnglishDose adjustment of calcium channel blockers may be required.
Może być konieczne dostosowanie dawki leku z grupy blokerów kanałów wapniowych.
EnglishMy brethren have dealt deceitfully as a brook, As the channel of brooks that pass away;
Bracia moi omylili mię jako potok; pominęli jako gwałtowne potoki,
EnglishIn the European Union, sexual relations are the main channel of transmission.
W Unii Europejskiej zachowania seksualne są główną przyczyną zakażenia, a konkretnie:
EnglishAmlodipine Amlodipine is a dihydropyridine-type calcium channel blocker.
Amlodypina Amlodypina jest lekiem blokującym kanały wapniowe, będącym pochodną dihydropirydyny.
EnglishThe total cost is EUR 2.2 million, with partners involved on both sides of the Channel.
Łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 2,2 miliona euro, a uczestniczą w nim partnerzy z obu krajów.
EnglishNicorandil is a hybrid of potassium channel activator and nitrate.
Nikorandyl – jest połączeniem aktywatora kanału potasowego i azotanu.
EnglishThey can express their opinion on any channel at any time, and they do.
Mogą wyrażać swoje opinie, w dowolnym medium, o dowolnej porze.
EnglishConservatives have more of a five-foundation, or five-channel morality.
Konserwatyści na pięciobazowej albo pięciokanałowej moralności.
Englishpartial-response maximum-likelihood read-channel technology
technologia odczytu kanałowego typu cześciowa odpowiedź maksymalne prawdopodobieństwo
EnglishThus, the EU budget is also used to channel money to the monopoly groups.
W ten sposób budżet UE jest także wykorzystywany do przekazywania pieniędzy grupom monopolistycznym.
EnglishNicorandil is a hybrid of potassium channel opener and nitrate.
Nikorandyl – jest połączeniem aktywatora kanału potasowego i azotanu.
EnglishThey're proteins that are controlling things like ion channel movement.
Te białka sterują takimi procesami jak ruch jonów w kanałach.
EnglishThis is the real channel to changing the situation in Belarus, not necessarily our resolutions.
To jest prawdziwa droga do zmiany sytuacji na Białorusi, niekoniecznie są nią nasze rezolucje.