"campaign" Polnisch Übersetzung

EN

"campaign" auf Polnisch

EN campaign
volume_up
{Substantiv}

campaign
This campaign should increase parents' sense of responsibility for their children.
Ta kampania powinna zwiększyć poczucie odpowiedzialności rodziców za swoje dzieci.
Today it is clear that the international campaign has been extremely successful.
Dziś jest jasne, że przeprowadzona kampania międzynarodowa była niezwykle skuteczna.
This campaign should alert parents to the risks that their children face.
Kampania ta powinna wyczulić rodziców na ryzyko zagrażające ich dzieciom.
campaign (auch: battle, combat)

Beispielsätze für "campaign" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI have started a social media campaign on this which everybody is welcome to join.
Zainicjowałam w mediach kampanię społeczną, do której każdy może się przyłączyć.
EnglishI believe that conducting an information campaign on this issue is essential.
Uważam, że przeprowadzenie kampanii informacyjnej w tym zakresie jest konieczne.
EnglishCathy Ashton was an active member of the Campaign for Nuclear Disarmament.
Cathy Ashton była aktywnym członkiem organizacji Campaign for Nuclear Disarment.
EnglishWe need a consciousness-raising, coming-out campaign for American atheists.
Potrzebujemy akcji uświadamiającej, w stylu "ujawnij się, amerykański ateisto".
EnglishBut, as consumers, we are reduced to being the objects of a marketing campaign.
Ale jako konsumenci jesteśmy zredukowani do bycia przedmiotami kampanii marketingowej.
EnglishIt could mark the most expensive election campaign in the history of Germany.
Mogłaby oznaczać najbardziej kosztowną kampanię wyborczą w historii Niemiec.
EnglishIn New York State, Robert Moses spearheaded an aggressive highway expansion campaign.
W stanie Nowy Jork, Robert Moses prowadził agresywną kampanię rozbudowy autostrad.
EnglishYou can add location extensions at either the ad level or the campaign level.
Rozszerzenia lokalizacji można dodawać na poziomie reklamy lub na poziomie kampanii.
EnglishBut their big slogan during the campaign was 'vote "no” for a stronger Europe'.
Lecz ich głównym sloganem było "głosuj na "nie” dla silniejszej Europy”.
EnglishCampaign Source, Campaign Medium and Campaign Name should always be used.
Zawsze należy używać opcji Źródło kampanii, Medium kampanii i Nazwa kampanii.
EnglishWill he, too, soon pay with his life for his campaign for respect for human rights?
Czy on również zapłaci wkrótce życiem za swoją kampanię o przestrzeganie praw człowieka?
EnglishI guess we will all meet in the election campaign in one way or the other.
Myślę, że tak czy inaczej wszyscy spotkamy się podczas kampanii wyborczej.
EnglishWe agreed to reject the commercial campaign mounted by the pharmaceutical companies.
Uzgodniliśmy, że odrzucamy kampanie handlowe organizowane przez koncerny farmaceutyczne.
EnglishAt this point I should like to highlight once again the 'Made in ...' campaign.
W tym miejscu chciałbym raz jeszcze podkreślić kampanię "Made in...”.
EnglishThe sector in question has been responsible for a striking information campaign.
Branża, o której mowa, rozpętała zdumiewającą kampanię informacyjną.
EnglishFor all that Lisbon matters, it will not define this European election campaign.
Kampanii wyborczej nie zdominują jednak kwestie traktatu z Lizbony.
EnglishThe European Parliament is therefore proposing an extensive information campaign.
Parlament Europejski proponuje zatem rozległą kampanię informacyjną.
EnglishFollowing that, I have another question regarding the campaign against Julian Assange.
Poza tym mam inne pytanie dotyczące kampanii przeciwko Julianowi Assange.
EnglishI therefore believe significant resources should be allocated to an information campaign.
Dlatego uważam, że znaczne środki powinny być przeznaczone na kampanię informacyjną.
EnglishWe should therefore stop this awful campaign and tell the people of Ireland the truth.
Powinniśmy zatem zatrzymać tę wstrętną kampanię i powiedzieć prawdę obywatelom Irlandii.