"by yourself" Polnisch Übersetzung

EN

"by yourself" auf Polnisch

PL

EN by yourself
volume_up
{Adverb}

by yourself (auch: only, alone, by itself, self)
volume_up
sam {Adv.}
But what we call it is R&D-I-Y, or research and develop it yourself.
My nazywwamy to jednak B&Rób-to-sam, czyli badaj i rozwijaj to sam.
Are you going to set yourself up as mentally attacking yourself?" ~~~ So we went into it.
I masz zamiar zrobić z siebie kogoś, kto sam siebie mentalnie atakuje?"
This is an issue that you yourself mentioned, Mr President.
Jest to zagadnienie, o którym sam pan wspomniał, panie przewodniczący.
by yourself
volume_up
sama {Adv.}
And yet, you yourself defy all those characterizations.
A jednak, ty sama buntujesz się przeciwko tym wizerunkom.
You yourself said: 'For a victim of terrorism, the greatest danger of all is to be forgotten.
Sama pani Betancourt powiedziała: "Największym zagrożeniem dla ofiar terroryzmu jest zapomnienie.
You yourself have just said there is a real opportunity for the Doha Round to be restarted.
Sama pani powiedziała przed chwilą, że istnieje rzeczywista możliwość wznowienia rudny dauhańskiej.

Ähnliche Übersetzungen für "by yourself" auf Polnisch

by Präposition
yourself Pronomen

Beispielsätze für "by yourself" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe Vice-President of the Commission and you yourself have actually said that too.
Pan wiceprzewodniczący Komisji i pani osobiście de facto również to powiedzieli.
EnglishEquipment that you need To give yourself a subcutaneous injection you will need:
Potrzebny sprzęt Aby samodzielnie wykonać wstrzykniecie leku, potrzebne będą:
EnglishWhat should you do before you give yourself a subcutaneous injection of Kineret?
Co należy zrobić przed samodzielnym podskórnym wstrzyknięciem leku Kineret?
EnglishIntroduction The following instructions explain how to inject Valtropin yourself.
Wstęp Poniższa instrukcja wyjaśnia sposób samodzielnego wstrzykiwania leku Valtropin.
EnglishThis section contains information on how to give yourself an injection of Neulasta.
W tej części podano informacje dotyczące samodzielnego wstrzykiwania leku Neulasta.
EnglishThe following instructions explain how to inject Omnitrope 5 mg/ ml yourself.
Poniższe zalecenia wyjaśniają, jak samodzielnie wstrzykiwać lek Omnitrope 5 mg/ ml.
EnglishThe following instructions explain how to inject Omnitrope 1.3 mg/ ml yourself.
Poniższe zalecenia wyjaśniają, jak samodzielnie wstrzykiwać lek Omnitrope 1, 3 mg/ ml.
EnglishThe following instructions explain how to inject Omnitrope 3.3 mg/ ml yourself.
Poniższe zalecenia wyjaśniają, jak samodzielnie wstrzykiwać lek Omnitrope 3, 3 mg/ ml.
EnglishWhen you’re looking to migrate to IP surveillance, give yourself a head start.
Jeśli poszukujesz łatwego sposobu migracji do nadzoru IP, pozwól sobie na dobry start.
EnglishFollow your doctor's instructions exactly and never change the dose yourself.
Należy ściśle stosować się do zaleceń lekarza i nigdy samodzielnie nie zmieniać dawek.
EnglishThis section contains information on how to give yourself an injection of Neupopeg.
pu W tej części podano informacje dotyczące samodzielnego wstrzykiwania leku Neupopeg.
EnglishMcElroy joins us, I'd be pleased if you kept your opinions to yourself.
Gdy McElroy do nas dołączy byłbym wdzięczny gdybyś zachował swoje opinie dla siebie.
EnglishThe best places to inject yourself arethe top of your thighs andthe abdomen.
Najlepsze miejsca samodzielnego wstrzyknięcia: górne części ud oraz brzuch.
EnglishNow it's not always easy to push yourself, and that's why they invented mothers.
" Nie zawsze łatwo jest się zmobilizować - i dlatego wymyślono matki.
EnglishThis section contains information on how to give yourself an injection of Nespo.
u W tej części podano informacje dotyczące samodzielnego wykonywania wstrzyknięć leku Nespo.
EnglishMy belief is that you don't have to make yourself bad to look at these issues.
Wierze, że nie musicie uważać się za złych by spojrzeć na te problemy.
EnglishIf you are donating stem cells for yourself after chemotherapy, the usual dose is
Jeśli pacjent jest dawcą komórek macierzystych dla samego siebie po chemioterapii, zazwyczaj
EnglishWell, ask yourself: why are the politicians, why is this class, now unpopular?
Zatem zadajcie sobie pytanie: dlaczego politycy, dlaczego ta klasa jest teraz niepopularna?
EnglishIn fact you have diagnosed deficiencies; you have said as much yourself in your speech.
Faktycznie zdiagnozował pan braki, powiedział pan tak w swoim wystąpieniu.
EnglishIf you find yourself in such a situation, you should exert your rights.
Jeśli znajdziesz się w podobnej sytuacji, powinieneś dochodzić swoich praw.