"buying up" Polnisch Übersetzung

EN

"buying up" auf Polnisch

PL

EN buying up
volume_up
{Substantiv}

buying up (auch: purchase)

Ähnliche Übersetzungen für "buying up" auf Polnisch

to buy Verb
buy Substantiv
Polish
to be up to Verb
up Adjektiv
up Adverb
Polish
up Präposition
to up Verb

Beispielsätze für "buying up" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishMonth after month, I have warned that you cannot go on buying up vast quantities of your own bad debt.
Od miesięcy ostrzegam, że nie można dalej wykupywać większości własnych długów nieściągalnych.
EnglishThe third follow-up point from the report concerns the buying-up schemes by Member States.
Trzecia kwestia w ramach działań wynikających ze sprawozdania dotyczy systemów skupu w państwach członkowskich.
EnglishYou'll end up buying -- this is called an N95 mask.
W rezultacie kupowalibyście tzw.maski N95.
EnglishRussia is quite simply buying up Belarus.
Białoruś jest wykupywana po prostu przez Rosję.
EnglishSupranational corporations have already ravaged Poland, buying up industrial firms for 10% of their value after the end of the People's Republic of Poland.
Ponadnarodowe korporacje dokonały już spustoszenia na terenie Polski, wykupując za 10 % wartości przemysł po PRL.
EnglishThat is true, but you failed to mention the fact that China is currently buying up the world's coal and is investing much more in coal.
To prawda, jednak nie wspomniał Pan o tym, że Chiny aktualnie wykupują światowy węgiel i właśnie w węgiel inwestują zdecydowanie więcej.
EnglishIt is important that the option is retained to choose the existing scheme for buying up and redistributing milk quotas through the national reserve.
Bardzo ważne jest zachowanie możliwości wyboru istniejącego systemu wykupu i redystrybucji kwot mlecznych za pośrednictwem rezerwy krajowej.
EnglishInstead of buying up banks' toxic assets, we should be spending taxes on renovating schools and hospitals and on greening the European economy.
Zamiast wykupywać toksyczne aktywa banków powinniśmy wydawać wpływy podatkowe na modernizację szkół i szpitali oraz zazielenianie gospodarki europejskiej.
EnglishRich countries ensure their staple food or their biofuels by buying up land in poor countries - land grabbing or, as it is euphemistically called, 'farmland acquisition'.
Bogate państwa zapewniają sobie podstawowe produkty żywnościowe i dostęp do biopaliw poprzez wykupywanie ziemi w krajach biednych.
EnglishThe voluntary buying up of quotas is all well and good, but it will not have a major impact as it does not contribute significantly to a reduction in volume.
Dobrowolny wykup kwot jest dobrym rozwiązaniem, ale nie przyniesie on większych skutków, ponieważ nie przyczynia się specjalnie do ograniczenia wolumenu.

Lerne weitere Wörter