EN

buoyant {Adjektiv}

volume_up
2. Finanzen
buoyant
buoyant
This is a buoyant industry and it is important for the EU.
Jest to branża prężna i ważna dla UE.
There is a buoyant small business enterprise in coach travel between rural areas in my constituency and the capital, Dublin.
Istnieje prężne małe przedsiębiorstwo działające w sektorze przewozów autokarowych między obszarami wiejskimi w moim okręgu wyborczym a stolicą w Dublinie.
buoyant (auch: bullish)

Synonyme (Englisch) für "buoyant":

buoyant

Beispielsätze für "buoyant" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe other problem was the suit was so buoyant that they had to strap my feet in to keep me from floating up.
Innym problemem było to, że strój był tak pławny iż musieli przywiązać mi stopy, żebym nie wypływał.
EnglishThis is a buoyant industry and it is important for the EU.
EnglishStrong vigilance is also called for in the light of ample liquidity and buoyant monetary and credit growth in the euro area.
Za zachowaniem wzmożonej czujności przemawia także duży zapas płynności oraz dynamiczny wzrost pieniądza i kredytu w obszarze euro.
EnglishThere is a buoyant small business enterprise in coach travel between rural areas in my constituency and the capital, Dublin.
Istnieje prężne małe przedsiębiorstwo działające w sektorze przewozów autokarowych między obszarami wiejskimi w moim okręgu wyborczym a stolicą w Dublinie.
EnglishRather, markets expect oil prices to remain at high levels, driven mainly by buoyant global demand and, to some extent, by fragilities on the supply side.
Wręcz przeciwnie, rynki spodziewają się, że z powodu rosnącego popytu na świecie, a także osłabienia podaży, ceny ropy pozostaną na wysokim poziomie.
EnglishAnd the rising tide of India's spectacular economic growth has lifted over 400 million Indians into a buoyant middle class.
A rosnąca fala nadzwyczajnego rozwoju gospodarczego Indii A rosnąca fala nadzwyczajnego rozwoju gospodarczego Indii podniosła ponad 400 milionów mieszkańców Indii do poziomu klasy średniej.
EnglishIn recent years, domestic demand has been the main contributor to economic growth, fuelled by buoyant growth in general government expenditure and household incomes.
W ostatnich latach najbardziej do wzrostu gospodarczego przyczyniał się popyt krajowy, któremu towarzyszyły rosnące ogólnie wydatki publiczne i dochody gospodarstw domowych.