EN blow-up
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

blow-up
volume_up
wybuch {m} (także przenośnie)

2. Photographie

blow-up
All right, I can see a rhinovirus -- and here's the blow-up of the rhinovirus's little barcode -- but what about different rhinoviruses?
OK; widzę tu rinowirusa -- tutaj jest powiększenie jego kodu kreskowego -- ale co z różnymi odmianami rinowirusa?

3. Umgangssprache

blow-up (auch: affray, brawl, fight, fracas)

Beispielsätze für "blow-up" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThere were after those two teacup things, which you were good enough not to blow up.
Byli tam z powodu tego czegoś w kształcie dwóch filiżanek, co nie było warte dla was wysadzenia.
EnglishBut I kept writing bad poetry, and he didn't blow up the math building, but he went to Cuba.
Ale ja dalej pisałam straszną poezję, a on nie wysadził tego budynku, tylko wyjechał na Kubę.
EnglishI'm younger and I'm faster and I want to blow up the fly swat.
Jestem młodszy i szybszy i chcę wysadzić tę klapkę na muchy.
EnglishI was able to scan the picture, blow it up to exactly full size.
Zeskanowałem ją, powiększyłem do naturalnej wielkości.
EnglishYou were going to blow up the Scharnhorst with one grenade.
Miał pan zamiar wysadzić Scharnhorsta jednym granatem.
English(Applause) "Gimme all your money, or I'll blow myself up." (Laughter) "Well, then blow yourself up.
(Śmiech) "Cóż, wysadzaj się w takim razie.
EnglishAlex, the code before we all blow up.
Alex, wprowadź kod, zanim wszyscy wybuchniemy.
Englishreceive 72 virgins after they die to convince them to blow themselves up.
Pamiętajmy również o tym, Pamiętajmy również o tym, że robotowi nie trzeba obiecywać, że po śmierci posiądzie 72 dziewice, jeśli wysadzi się w powietrze.
EnglishWe blow it up and look at the pieces.
Wysadzamy go i i obserwujemy jego części.
EnglishLike a couple months ago in Times Square in New York, there was this Pakistani Muslim guy who tried to blow up a car bomb.
Jak kilka miesięcy temu na Times Square w Nowym Jorku, gdzie Pakistańczyk, Muzułmanin, próbował wysadzić samochód-pułapkę.
EnglishI know you didn't blow up the plane.
EnglishWe are presently witnessing in my country a trial of eight people who have been accused of trying to blow up eight airliners.
Obecnie obserwujemy w moim kraju proces ośmiu ludzi, którzy zostali oskarżeni o próbę wysadzenia ośmiu samolotów pasażerskich.
EnglishYou shoot a nuclear weapon at this thing, you have to blow it up within a few milliseconds of tolerance or else you'll just miss it.
Strzelamy bronią nuklearną w kierunku asteroidy, musimy wywołać eksplozję w ciągu kilku milisekund, w przeciwnym razie chybimy.
EnglishI'm saying, "Please blow up."
EnglishIf we were to take into account future generations that will never come into existence if we blow ourselves up, then the figure becomes astronomical.
A biorąc pod uwagę pokolenia, których nie będzie, jeśli my wysadzimy się w powietrze, otrzymujemy liczbę astronomiczna.
EnglishWe cannot wait until food and energy shortages in the world blow up in our face and then be surprised that people take to the streets.
Nie możemy czekać, aż staniemy twarzą w twarz ze skutkami braków żywności i energii na świecie i będziemy zaskoczeni, że ludzie wychodzą na ulice.
EnglishLet us also remember the failed attempt to blow up a plane flying to the USA, as well as threats against embassies in Yemen.
Powinniśmy również pamiętać o nieudanej próbie wysadzenia samolotu lecącego do Stanów Zjednoczonych, a także o groźbach kierowanych wobec ambasad w Jemenie.
EnglishNo matter your position or place in life, it is imperative to create opportunities for children so that we can grow up to blow you away.
Bez względu na to kim jesteście najważniejsze powinno być dla was stworzenie nam dzieciom możliwości, żebyśmy mogli Was zadziwić, kiedy dorośniemy.
EnglishAnd I finally daydreamed my way into NYU, at a very good time, in 1967, where I met a man who was trying to blow up the math building of NYU.
I w końcu spełniło się moje marzenie - w 1967 r. dostałam się na Uniwersytet Nowojorski, gdzie poznałam faceta, który chciał wysadzić budynek matematyki.
English. ~~~ And if you look at the toes, they have these little leaves there, and if you blow them up and zoom in, you'll see that's there's little striations in these leaves.
Ma nietypowe palce, i kiedy im się przyjrzeć - mają malutkie listki, po powiększeniu zobaczymy na nich małe prążki.