"beautiful" Polnisch Übersetzung

EN

"beautiful" auf Polnisch

EN beautiful
volume_up
{Adjektiv}

beautiful (auch: braw, fine, handsome, lovely)
volume_up
piękny {Adj. m.}
Our exploration of the solar system has taught us that the solar system is beautiful.
Eksploracja Układu Słonecznego pokazała nam jaki jest piękny.
This is a beautiful project by Ralph Borland, who's South African.
Oto piękny projekt Ralpha Borlanda z Południowej Afryki.
It's almost as if there was one beautiful kind of super-force, back at the beginning of time.
To tak jakby jeden piękny rodzaj supersiły na początku czasu.
beautiful (auch: admirable, amazing, awesome, delightful)
volume_up
wspaniały {Adj. m.}
Jest też kilka wspaniałych naczelnych.
Really the exciting thing about a motorcycle is just the beautiful integration of engineering and design.
Ale naprawdę ekscytujące w tym motorze jest wspaniałe połączenie inżynierii i designu.
Sometimes that symbiosis has led to wonderful adaptations -- the hummingbird hawk-moth is beautiful in its adaptation.
Czasami ta symbioza prowadzi do wspaniałych zastosowań -- Fruczak gołąbek na przykład jest piękny w swojej adaptacji.
beautiful (auch: cute, fine, good-looking, handsome)
volume_up
ładny {Adj. m.}
They like to look at beautiful faces rather than plain faces.
Wolą przyglądać się ładnym twarzom, niż tym nieatrakcyjnym.
Bardzo mi smakowało i było takie ładne.
You know, if you forget that this is a sewer, it's kind of a beautiful place.
Wiesz, jak zapomnimy, że to jest ściek... to, to jest nawet całkiem ładne miejsce...
beautiful (auch: awesome, consummate, excellent, flawless)
volume_up
doskonały {Adj. m.}
Seals are very beautiful marine animals - in fact, I have realised during this process that they have great PR - but to some they are the rats of the sea.
Foki to piękne morskie zwierzęta - ja sama uświadomiłam sobie podczas tego procesu, iż mają one doskonały PR - jednak dla niektórych wciąż pozostają jedynie szczurami wodnymi.
beautiful (auch: amazing, awesome, excellent, fine)
volume_up
świetny {Adj. m.}
It was beautiful -- it was called Personal Skies.
To było świetne, nazywało się 'Osobiste Nieba'.
beautiful (auch: lovely, nice, bonnie, bonny)
volume_up
śliczny {Adj. m.}
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Gratulujemy przyjścia na świat Waszego ślicznego dziecka!
So you may be wondering: these are beautiful laboratory experiments, do they really apply to real life?
Możecie się zastanawiać: śliczne eksperymenty laboratoryjne, ale czy naprawdę odnoszą się do życia?
even as it is written, How beautiful are the feet of them that bring glad tidings of good things!
Jako napisano: O jako śliczne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy!
beautiful (auch: lovely)
beautiful (auch: red)
volume_up
krasny {Adj. m.}
volume_up
cudowny {Adj. m.}
And in that sense, ballooning is a beautiful metaphor.
Tutaj cudowną metaforę przynosi latanie balonem.
And they account for, for example the beautiful evolution of a language-specific processor in every normally developing baby.
I są odpowiedzialne za, np. cudowny rozwój modułu przetwarzającego język u normalnie rozwijającego się dziecka.
I'm not saying that they can't live a beautiful, wonderful life.
Nie twierdzę, że nie może wieść cudownego życia.

Beispielsätze für "beautiful" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI photographed her before and after the birth of her beautiful baby girl, Issa.
Robiłam jej zdjęcia zarówno przed jak i po narodzinach jej ślicznej córeczki, Issy.
EnglishYou know, if you forget that this is a sewer, it's kind of a beautiful place.
Wiesz, jak zapomnimy, że to jest ściek... to, to jest nawet całkiem ładne miejsce...
EnglishSo, throughout the year this beautiful system will give you some pleasure.
Tak więc, w ciągu roku ten przepiękny system dostarczy wam wiele przyjemności.
EnglishThis, I think, represents one of the most beautiful classic submersibles built.
To moim zdaniem jeden z najpiękniejszych klasycznych pojazdów podwodnych.
EnglishNorway is known for its beautiful nature, fjords, mountains and the midnight sun.
Norwegia znana jest z pięknej przyrody, fiordów, gór i słońca o północy.
EnglishSome are rather beautiful!
Tak więc wielu z obecnych tutaj posłów to kobiety - i do tego niektóre dość piękne!
EnglishThe most beautiful landscapes I had seen in Asia were Sri Lanka and Bali.
Najpiękniejsze krajobrazy w Azji, jakie widziałem, były na Sri Lance i Bali.
EnglishAnd it has been named Okapi Faunal Reserve because of this beautiful creature.
Park nazwano Parkiem Narodowym Okapi z powodu tego pięknego stworzenia.
EnglishAnd DNA, of course, is the beautiful molecule that contains that information.
I DNA, oczywiście, jest piękną cząsteczką, która zawiera tę informację.
EnglishThis is our duty to our children and all other living beings on this beautiful planet.
To nasz obowiązek wobec naszych dzieci i innych żywych istot na naszej pięknej planecie.
EnglishSo I'm going to shamelessly expose something to you, which is beautiful to me.
Zamierzam więc bezwstydnie pokazać wam coś, co dla mnie jest piękne.
EnglishSo, Maldives, beautiful place. ~~~ (Laughter) It's built entirely of coral reefs.
bo ważki potrzebują wody słodkiej, a Malediwy, jak niektórzy z was wiedzą... A więc, oto dom.
EnglishThe producer told us they were looking for some sweet, innocent and beautiful fresh face.
Producent powiedział nam, że szukają słodkiej, niewinnej oraz pięknej świeżej twarzy.
EnglishSo, this picture, although it is beautiful, is a 40-gigabyte picture of the whole proteome.
To zdjęcie, chociaż jest piękne, ma 40 gigabajtów, przedstawia cały proteom.
EnglishAll of the sudden wants yet another mall... and houses on this beautiful marsh.
I nagle chcą tam wybudować kolejny market...... i osiedle domków, zniszczyć takie piękne bagno.
EnglishOtherwise, jobs and a beautiful and unique species will be lost forever.
W przeciwnym razie miejsca pracy i piękne i unikalne gatunki zostaną utracone na zawsze.
EnglishIt is our humanity, and all the potential within it, that makes us beautiful.
To nasze człowieczeństwo i cały jego potencjał czynią nas pięknymi.
EnglishAnd in this way, these women enacted a lot of transformation, beautiful transformation.
Tym sposobem, te kobiety dokonały transformacji, pięknej transformacji.
EnglishAnd I have a beautiful page of doodles from Jonathan Woodham's talk.
Mam też stronę pięknych bazgrołów stworzoną podczas mowy Jonathana Woodhama.
EnglishAnd out of the tops of these tube worms are these beautiful red plumes.
Z górnych części rurkoczułkowców wyrastają te piękne czerwone pióropusze.