"aught" Polnisch Übersetzung

EN

"aught" auf Polnisch

EN

aught {Pronomen}

volume_up
1. Ausgestorben
aught (auch: something, anything, sth)
and I will go out and stand beside my father in the field where thou art, and I will commune with my father of thee; and if I see aught, I will tell thee.
A ja wynijdę, i stanę podle ojca mego na polu, gdzie ty będziesz, i będę mówił o tobie z ojcem moim, a cokolwiek pobaczę, toć oznajmię.

Beispielsätze für "aught" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Englishwho ought to have been here before thee, and to make accusation, if they had aught against me.
Którzy też tu mieli stanąć przed tobą i skarżyć, jeźliby co mieli przeciwko mnie.
EnglishThe disciples therefore said one to another, Hath any man brought him [aught] to eat?
Mówili tedy uczniowie między sobą: Alboć mu kto przyniósł jeść?
Englishye no longer suffer him to do aught for his father or his mother;
I nie dopuścicie mu nic więcej czynić ojcu swemu albo matce swojej,
EnglishAnd if any one say aught unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway he will send them.
A jeźliby wam co kto rzekł, powiedzcie, iż Pan ich potrzebuje; a zarazem puści je.
EnglishThen the king answered and said unto the woman, Hide not from me, I pray thee, aught that I shall ask thee.
A odpowiadając król rzekł do niewiasty: Proszę nie taj przedemną tego, o co się spytam.
EnglishBecause he knew no quietness within him, He shall not save aught of that wherein he delighteth.
Ani rzeczy swych wdzięcznych nie będzie mógł zatrzymać.
EnglishAnd he left all that he had in Joseph's hand; and he knew not aught [that was] with him, save the bread which he did eat.
Potem rzekł Bóg: Niech będzie rozpostarcie, w pośrodku wód, a niech dzieli wody od wód.
EnglishAnd they said, Thou hast not defrauded us, nor oppressed us, neither hast thou taken aught of any man's hand.
I odpowiedzieli: Nie ucisnąłeś nas, aniś nam gwałtu uczynił, aniś wziął z ręki czyjej żadnej rzeczy.
EnglishAnd the king said, Whosoever saith aught unto thee, bring him to me, and he shall not touch thee any more.
I rzekł król: Będzieli kto mówił przeciwko tobie, przywiedź go do mnie, a potem nie tknie się ciebie więcej.
EnglishIf therefore thou art offering thy gift at the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee,
A tak jeźlibyś ofiarował dar twój na ołtarzu, a tam byś wspomniał, iż brat twój ma co przeciwko tobie,
EnglishJesus therefore saith unto them, Children, have ye aught to eat?
Englishthat I will not take a thread nor a shoe-latchet nor aught that is thine, lest thou shouldest say, I have made Abram rich:
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień piąty.
EnglishIt shall be eaten the same day ye offer it, and on the morrow: and if aught remain until the third day, it shall be burnt with fire.
A wziąwszy skórę z ofiary całopalenia rozrąbie ją na sztuki.
EnglishAnd if thou sell aught unto thy neighbor, or buy of thy neighbor's hand, ye shall not wrong one another.
A jeźliby z ptastwa całopalenia ofiarę chciał kto ofiarować Panu, tedy niech przyniesie z synogarlic, albo z gołąbiąt ofiarę swoję.
Englishwhere thou diest, will I die, and there will I be buried: Jehovah do so to me, and more also, if aught but death part thee and me.
Gdzie umrzesz, tam i ja umrę, i tam pogrzebiona będę.
EnglishAnd Zacchaeus stood, and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor; and if I have wrongfully exacted aught of any man, I restore fourfold.
A stanąwszy Zacheusz, rzekł do Pana: Oto połowę majętności moich dam ubogim, Panie
EnglishAnd he said unto them, Jehovah is witness against you, and his anointed is witness this day, that ye have not found aught in my hand.
Nadto rzekł do nich: Świadkiem Pan przeciwko wam, i świadkiem pomazaniec jego dnia tego, iżeście nic nie znaleźli w ręce mojej.
EnglishAnd whensoever ye stand praying, forgive, if ye have aught against any one; that your Father also who is in heaven may forgive you your trespasses.
A gdy stoicie modląc się, odpuśćcież, jeźli co przeciw komu macie, aby i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, odpuścił wam upadki wasze.
EnglishAnd if a man borrow aught of his neighbor, and it be hurt, or die, the owner thereof not being with it, he shall surely make restitution.
I przykrzyli im żywot ich robotą ciężką około gliny, i około cegieł, i około każdej roboty na polu, mimo wszelaką robotę swą, do której ich używali bez litości.
Englishneither hath wronged any, hath not taken aught to pledge, neither hath taken by robbery, but hath given his bread to the hungry, and hath covered the naked with a garment;
I nikogoby nie uciskał, zastawuby nie zatrzymywał, a cudzegoby gwałtem nie brał, chlebaby swego łaknącemu udzielał, a nagiegoby szatą przyodział,