"appliances" Polnisch Übersetzung

EN

"appliances" auf Polnisch

EN appliances
volume_up
{Plural}

appliances (auch: devices)
So the light bulb laid down the heavy infrastructure, and then home appliances started coming into being.
Żarówki stworzyły ciężką infrastrukturę, a później pojawiły się inne urządzenia.
Number four -- deconstruct appliances.
Punkt czwarty - rozkręcaj urządzenia.
Industry is also looking for more energy-efficient appliances to produce and place on the market.
Przemysł dąży także do tego, żeby produkować i wprowadzać na rynek bardziej efektywne energetycznie urządzenia.

Synonyme (Englisch) für "appliance":

appliance

Beispielsätze für "appliances" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe are now in the final stages of defining energy performance in appliances.
Znajdujemy się na ostatnich etapach określania charakterystyki energetycznej urządzeń.
EnglishAbove all, however, what we need is to encourage the production of long-lasting appliances.
Przede wszystkim jednak musimy zachęcać do produkowania sprzętu długotrwałego.
EnglishWell it turns out that the main causes are faulty and misused appliances and electrical wiring.
Wygląda na to, że głównymi powodami są wadliwy i źle używany sprzęt oraz okablowanie.
EnglishAfter all, industry needs to be encouraged to produce better, more efficient appliances.
W końcu przemysł należy zachęcać do tego, by produkował więcej bardziej efektywnych urządzeń.
EnglishThis is what the real world of computers, lamps, electrical appliances of all kinds, looks like.
Tak wygląda prawdziwy świat komputerów, lamp, wszelkiego rodzaju artykułów elektrycznych.
EnglishPoland is one of the largest producers of television, radio and domestic electrical appliances in Europe.
na piśmie - Polska jest jednym z największych producentów sprzętu RTV/AGD w Europie.
EnglishThe original categorisation of appliances has been in operation since 1994.
Pierwotna klasyfikacja urządzeń jest w użyciu od 1994 r.
EnglishAnd they weren't thinking about appliances when they wired the world.
Wcale nie myślano o urządzeniach kiedy kładziono kable.
EnglishAnd the part of the electric revolution that I want to focus on is sort of the golden age of appliances.
Część rewolucji elektrycznej, na której chcę się skupić to w pewnym sensie złoty wiek urządzeń.
EnglishOr for the blind, everyday home appliances -- in the educational setting, in the office setting.
mogą zwiększyć bezpieczeństwo samochodów dla widzących. ~~~ A także urządzeń dla niewidomych w domu, szkole i biurze.
EnglishAnd we realized that electrical appliances must be able to communicate directly with the power receptacle itself.
Zauważylismy, że sprzęt elektryczny musi być w stanie komunikować się bezpośrednio z gniazdkiem elektrycznym.
EnglishPeople make informed choices about their appliances in a way that corresponds to the global society's interest.
Obywatele dokonują świadomych wyborów dotyczących swoich urządzeń w sposób zgodny z interesem społeczeństwa globalnego.
EnglishI am particularly pleased that the EU has now introduced energy labelling of domestic appliances.
Cieszę się szczególnie, że UE przyjęła właśnie przepisy dotyczące określania efektywności energetycznej sprzętu gospodarstwa domowego.
EnglishAnd the appliances, the golden age of appliances really lasted -- it depends how you want to measure it -- but it's anywhere from 40 to 60 years.
Złoty Wiek urządzeń trwał -- w zależności od tego jak chcecie go mierzyć -- ale ok 40 - 60 lat.
EnglishLabels will contain more energy consumption information for domestic appliances and energy-related products.
Etykiety będą zawierać więcej informacji dotyczących zużycia energii w przypadku produktów gospodarstwa domowego i produktów związanych z energią.
EnglishWe have no one dumping large refrigerators by the roadside any more, but our small appliances are not being properly disposed of yet.
Już nikt nie porzuca na poboczach dróg olbrzymich lodówek, ale jak na razie małych urządzeń nie pozbywamy się w należyty sposób.
Englishfitter of sanitary appliances
EnglishI do not endorse section 16 of the report, which calls for the withdrawal from the market of the least energy-efficient appliances.
Nie popieram rozdziału 16 sprawozdania, w którym wzywa się do wycofania z rynku urządzeń AGD o najmniejszej efektywności energetycznej.
EnglishThey are required to eliminate harmful substances and to raise safety standards for appliances which are intended for everyday use.
Są oni zobowiązani do eliminowania szkodliwych substancji oraz do podwyższania standardów bezpieczeństwa w sprzętach codziennego użytku.
EnglishSpecifically, we want it to be possible for small appliances, which can easily be thrown into the dustbin, to be handed in free of charge.
Przede wszystkim chcemy, aby możliwe było oddawanie za darmo urządzeń małogabarytowych, które można z łatwością wyrzucić do kosza.