"high" Norwegisch Übersetzung

EN

"high" auf Norwegisch

NO

EN high
volume_up
{Adjektiv}

1. "elevated"

high (auch: long, tall, stoned, loud)
volume_up
høy {Adj.}
Provide high-quality content on your pages, especially your homepage.
Sørg for å ha innhold av høy kvalitet på sidene dine, spesielt på startsiden.
As a publisher, you are responsible for maintaining high quality inventory and traffic.
Som utgiver er du ansvarlig for å opprettholde en beholdning og trafikk av høy kvalitet.
This suggests that a probability of life appearing is reasonably high.
Det tilsier at sannsynligheten for at liv oppstår er relativt høy.

Beispielsätze für "high" auf Norwegisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe occasion is piled high with difficulty, and we must rise with the occasion."
Situasjonen er tungt lastet med vanskeligheter og vi må vokse med oppgaven."
EnglishIf you make lots and lots of high quality copies and you sell them, that's not okay.
Hvis du lager store mengder høykvalitets kopier og selger dem, det er ikke OK.
EnglishI interviewed a high-powered businesswoman; she told me she didn't have time.
Jeg intervjuet en energisk forretningskvinne, hun fortalte meg at hun ikke hadde tid.
EnglishLike hit movies in full-HD, shown on a stunning high-resolution 16:9 screen.
Like hit movies in full-HD, shown on a stunning high-resolution 16:9 screen.
EnglishShe was walking to work one day in April, 1992, in a miniskirt and high heels.
Hun gikk til jobben en dag i april, 1992, i et miniskjørt og høye hæler.
EnglishWhen I was a freshman in high school, I was a live wire of nervous hormones.
Da jeg var førsteårsstudent på videregående, så var jeg et levende virrvarr av hormoner.
EnglishHow high? 10. How certain am I that you're going to respond to me? 10.
Hvor høyt? 10. Hvor sikker er jeg at du vil gi meg respons? 10. Hvor mye uvisshet?
EnglishProvide high-quality content on your pages, especially your homepage.
Sørg for å ha innhold av høy kvalitet på sidene dine, spesielt på startsiden.
EnglishAs a publisher, you are responsible for maintaining high quality inventory and traffic.
Som utgiver er du ansvarlig for å opprettholde en beholdning og trafikk av høy kvalitet.
EnglishSo we arrived with just our ladders and we realized that they were not high enough.
Så vi kom dit med stigene våre, og innså at de ikke var høye nok.
EnglishYou don't even need Photoshop; you don't need high-tech equipment; you don't need computers.
Du trenger ikke engang Photoshop eller avansert utstyr,- -du trenger ikke datamaskiner.
English3:33 So the device that you see is a 14-channel, high-fidelity EEG acquisition system.
3:33 Apparatet du ser er en 14-kanals, Hi-Fi EEG-ervervings system.
English4:38 Our sweet tooth is an evolved and instinctual preference for high-energy food.
4:38 Vår forkjærlighet for sukker er en utviklet og instinktbasert preferanse for høy-energi mat.
EnglishLearn more about how you can upgrade to high-performing ad units in the video below.
Videoen nedenfor viser deg hvordan du kan oppgradere til annonseenheter som gir gode resultater.
EnglishFor iPhones, Android phones and other high-end devices with full HTML browsers
For iPhone-telefoner, Android-telefoner og andre avanserte enheter med fullverdige HTML-nettlesere
EnglishThey're standing alone at the high school dance, and they've never been kissed.
De står alene på skoleballet, og de har aldri blitt kysset.
EnglishFor the past 30 years I've been closely watching the earth and its dwellers from high up in the sky.
De siste 30 årene har jeg observert jorden og dens beboere fra høyt oppe i luften.
EnglishBecause the risk, the high probability of climate change is real.
For risikoen, den høye sannsynligheten for klimaforandringer er virkelig.
EnglishSelect movies and TV shows are available in high definition (HD).
Velg filmer og TV-programmer som er tilgjengelige i HD (High Definition).
EnglishThat's how you stop the nuts coming off at high speed on the wheel.
Det er slik du hindrer mutterne i å falle av under høy fart på hjulet.