"who" Niederländisch Übersetzung

EN

"who" auf Niederländisch

volume_up
who {Pron.}

EN who
volume_up
{Pronomen}

who (auch: that, that one, those, which)
volume_up
die {Pron.}
The fact is that, at the moment, it is the complainant who is in the dock.
Want het is eigenlijk de aanklager die op dit moment op het beklaagdenbankje zit.
Thank you to the rapporteur, thank you to the Members who have followed this debate.
Dank aan de rapporteur en aan de afgevaardigden die dit debat hebben bijgewoond.
The first ones to make a move lose the game, since it is they who pick up the bill.
De eerste die beweegt, heeft verloren, want die krijgt de rekening voorgeschoteld.
who (auch: that, that one, those, which)
volume_up
dat {Pron.}
And I would always leave that moment, and we would ask them, "So can you tell me who is who?"
Ik liet dat moment dan bestaan, en dan vroeg ik ze: "Vertel eens wie wie is?"
The Belgian police confirm that it was not the Commission but myself who called in the police.
De Belgische politie bevestigt echter dat niet de Commissie, maar ik dat heb gedaan.
Perhaps we politicians are inclined to say that it is we who must solve their problems.
Het gevaar bestaat dat wij politici ze de hele tijd vertellen dat wij hun problemen oplossen.
who (auch: whom)
volume_up
wie {Pron.}
And I would always leave that moment, and we would ask them, "So can you tell me who is who?"
Ik liet dat moment dan bestaan, en dan vroeg ik ze: "Vertel eens wie wie is?"
Sometimes a science will tell something about ourselves, it'll tell us who we are.
Soms zal een wetenschap iets over onszelf vertellen, ons vertellen wie we zijn.
Fashion, whether you like it or not, helps you project who you are to the world.
Met mode, of je het nu leuk vindt of niet, kun je de wereld laten zien wie je bent.
who (auch: that, which)
volume_up
welke {Pron.}
Welke partijen zijn hierbij gebaat en welke partijen worden benadeeld?
Wie verandert welke plant, welke dieren en welke voedingsmiddelen?
Who is to determine which importer is allocated which quota?
Wie bepaalt welke importeur recht heeft op welke quota's?
who (auch: that, which)
volume_up
hetwelk {Pron.}

Beispielsätze für "who" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThere are some who thought that the people should have been more fully involved.
Volgens sommigen hadden de burgers sterker bij de zaak moeten worden betrokken.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I am grateful to all those who have spoken.
Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, ik wil alle sprekers dankzeggen.
EnglishThere, they use child soldiers from Uganda, who are forced into armed conflict.
Kindsoldaten uit Oeganda worden gedwongen aan gewapende conflicten deel te nemen.
EnglishIt is not only Azarias Ruberwa and Jean-Pierre Bemba who retain private armies.
Niet alleen Azarias Ruberwa en Jean-Pierre Bemba houden er nog privélegers op na.
EnglishSome psychologists went around and polled citizens who were very well informed.
Een aantal psychologen hielden een peiling onder zeer goed geïnformeerde burgers.
EnglishThere are many, in fact, who say that this matter should be given top priority.
Vaak wordt zelfs voorgesteld om aan dit punt de hoogste prioriteit toe te kennen.
EnglishIn short, it is he who will be responsible for what happens in the coming months.
Kortom, hij is verantwoordelijk voor hetgeen de komende maanden eventueel gebeurt.
EnglishMicroscopy, the standard WHO procedure, reaches from 40 to 60 percent reliability.
Microscopie, de standaard WHO procedure, geeft 40 tot 60 procent betrouwbaarheid.
EnglishI believe that things have, in a way, been made too easy for those who follow.
Naar mijn mening heeft men op de een of andere manier een kans voorbij laten gaan.
EnglishWho knows, we in my group may even make our voting decision conditional on yours.
Mogelijk zullen wij in mijn fractie ons stemgedrag daarvan afhankelijk maken.
EnglishThose who wish can read the full text of my speech, including you, Mr Santer.
De tekst van mijn uiteenzetting kan worden nagelezen, ook door u mijnheer Santer.
EnglishAnd there are those who dare not tell the truth and accept the consequences.
Een andere groep is bang de waarheid te zeggen en daarvan de gevolgen te dragen.
EnglishThe governments, of course, have given us a lesson in who really wields the power.
De regeringen hebben ons natuurlijk laten zien hoe je machtspolitiek bedrijft.
EnglishI wept for Ahmed who was lying on the ground, gesturing to us to come and help him.
Ik heb gehuild omdat Ahmed daar op de grond lag en ons met zijn hand om hulp riep.
EnglishThe environment, and the people who live in the affected areas, will thank us for it.
De mensen in de betrokken gebieden en het milieu zullen u er dankbaar voor zijn.
EnglishFourthly, there is more clarity regarding the rights of people who fall ill abroad.
Ten vierde, er is meer helderheid bij de rechten bij ziekte in het buitenland.
EnglishNow, everything I said is not on behalf of Glyn Ford, who is the shadow rapporteur.
Overigens gelden mijn opmerkingen niet namens Glyn Ford, de schaduwrapporteur.
EnglishThere are probably more people who have died from biocides than from mad cows.
Er zijn natuurlijk reeds meer mensen gestorven door biociden dan door dolle koeien.
EnglishIt is the Member States who have all the responsibilities in the criminal field.
Op het vlak van het strafrecht hebben de lidstaten de volledige verantwoordelijkheid.
EnglishHe was a murderer, who fell in love with his own legend. and his troops died for it.
Hij was een moordenaar, verliefd op zichzelf.... en zijn mannen stierven ervoor..