"whatsoever" Niederländisch Übersetzung

EN

"whatsoever" auf Niederländisch

NL

EN whatsoever
volume_up
{Adjektiv}

whatsoever (auch: every)
volume_up
elk {Adj.}
There is no link whatsoever between the distance to be covered and the fare.
Elk verband tussen de af te leggen afstand en de vluchtprijs is zoek.
But because it's flexible, it can be on any surface whatsoever.
Maar omdat het buigzaam is, kan het op elk mogelijk oppervlak.
The common position lacked any vision whatsoever; it was a pick-and-mix with something for everyone.
Aan het gemeenschappelijk standpunt ontbrak elke visie, het was een samenraapsel met voor elk wat wils.
whatsoever

Synonyme (Englisch) für "whatsoever":

whatsoever

Beispielsätze für "whatsoever" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIn the original Directive 92/ 14 no reference to this list was made whatsoever.
In de oorspronkelijke richtlijn 92/14 ontbrak elke verwijzing naar deze lijst.
EnglishThere is no indication whatsoever that such a policy is in fact being pursued.
Niets wijst er echter op dat een dergelijk beleid daadwerkelijk wordt nagestreefd.
EnglishWe have established that as yet, Europol has no authority whatsoever to act.
Wij stellen vast dat Europol nog helemaal geen bevoegdheid heeft om op te treden.
EnglishIn future, no EU citizen may suffer discrimination on any grounds whatsoever.
Een EU-burger mag in de toekomst om geen enkele reden meer worden gediscrimineerd.
EnglishI therefore see no reason whatsoever why Macedonia could not choose its own name.
Ik zie daarom geen enkele reden waarom Macedonië niet zelf zijn naam zou mogen kiezen.
EnglishThis is extraordinary and wage rises had nothing whatsoever to do with it.
Dit is een buitengewone ontwikkeling, die niets te maken had met loonsverhogingen.
EnglishYou must recognise that we are making no progress whatsoever with the current approach.
U moet toch toegeven dat we geen enkele vooruitgang boeken met de huidige aanpak.
EnglishIn these circumstances there would be no case whatsoever for the Helms-Burton Act.
In dergelijke omstandigheden zou er helemaal geen reden zijn voor de wet Helms/Burton.
EnglishIf we do not, we will cease to have any control whatsoever over the situation.
Als we dat niet doen, zullen we hoegenaamd geen controle meer hebben over de situatie.
EnglishWithout any reservation whatsoever, I commend this agreement to the Chamber.
Ik kan deze overeenkomst zonder enige reserve aan het Parlement aanbevelen.
EnglishWhatever institutional arrangements you have will not make any difference whatsoever.
Met een andere institutionele regeling hadden wij daaraan niets kunnen doen.
EnglishIt is without any hesitation whatsoever that I endorse the text presented by Mr Cercas.
Zonder maar een moment te aarzelen steun ik de tekst van onze collega Cercas.
EnglishAs European federalists, we can have absolutely no confidence in you whatsoever.
Als Europese federalisten kunnen wij u absoluut geen vertrouwen geven.
EnglishIn his answer he has given no evidence whatsoever that he is aware of those facts.
Niets in zijn antwoord duidt erop dat hij zich van dit alles bewust is.
EnglishTwenty five per cent of urban Africans have no piped water whatsoever.
Van de Afrikanen die in steden wonen heeft 25 procent niet eens stromend water.
EnglishThere is absolutely no democracy whatsoever, and the people are being kept ignorant.
Er is geen enkele vorm van democratie en de bevolking wordt dom gehouden.
EnglishI see no reason whatsoever for the European Union to raise its own direct tax.
Ik zie dan ook geen enkele reden waarom de Unie een eigen directe belasting zou invoeren.
EnglishThis resolution is therefore of no use whatsoever and totally out of place.
Deze resolutie is dus volstrekt nutteloos en helemaal niet op haar plaats.
EnglishNo-one has the power of life or death over anyone for any reason whatsoever.
De doodstraf is evenwel het geliefkoosde wapen van totalitaire systemen.
EnglishThis directive will have no health benefits whatsoever outside the EU.
Deze richtlijn heeft geen enkel positief effect op de volksgezondheid buiten de EU.