"waiting for" Niederländisch Übersetzung

EN

"waiting for" auf Niederländisch

EN waiting for
volume_up

waiting for (auch: in anticipation of)
So, we are still waiting for the relevant documents to be tabled.
We zijn dus nog in afwachting van de desbetreffende documenten.
In this case, we know that many patients die waiting for a transplant.
Wij weten dat heel wat patiënten in afwachting van transplantatie sterven.
I must add that I am still waiting for the European Parliament's opinion on this matter.
En ik verkeer nog in afwachting van het advies van het Europees Parlement over deze materie.

Synonyme (Englisch) für "waiting":

waiting

Ähnliche Übersetzungen für "waiting for" auf Niederländisch

waiting Substantiv
to wait Verb
for Präposition
for Konjunktion

Beispielsätze für "waiting for" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe nurses, anesthesiologist, the surgeon, all the assistants are waiting around.
De verpleegkundigen, anesthesist, de chirurg, alle assistenten zitten te wachten.
EnglishIn these circumstances, I think it would be reasonable not to carry on waiting.
Ik geloof dat het onder deze omstandigheden het beste is niet te blijven wachten.
EnglishThe European Parliament and European citizens are waiting for a powerful signal.
Het Europees Parlement én de Europese burger verwachten een krachtig signaal.
EnglishWhat Europeans are waiting for is the affirmation of their own European identity.
De Europeanen verwachten een bevestiging van hun eigen Europese identiteit.
EnglishI understand all about the waiting, the impatience, the hopes and ambitions.
Ik heb daar alle begrip voor, ik sta er open voor en ik houd er rekening mee.
English~~~ I've been waiting for over 20 minutes, and nothing happens."
Tekst: "Help, ik zit al meer dan 20 minuten te wachten en er gebeurt niets."
EnglishWe should take the lead and not be sitting back waiting for others to give the lead.
We moeten zelf het voortouw nemen en niet rustig wachten tot anderen dat gaan doen.
EnglishNow, two years after that date, we are still waiting for something to happen.
Nu ligt die datum al twee jaar achter ons en is er nog steeds niets gebeurd.
EnglishAustralia, New Zealand, Singapore and Japan are all waiting for agreements.
Australië, Nieuw-Zeeland, Singapore en Japan wachten ook op een overeenkomst.
EnglishSo should I sit around doing nothing, just waiting for something to turn up?
Moet ik dan maar met mijn armen over elkaar gaan zitten wachten tot er iets gebeurt?
EnglishWe are well aware of what those who reject this financing mechanism are waiting for.
We weten heel goed wat de tegenstanders van dit financieringsstelsel willen.
EnglishVenezuela has been waiting since last December for the aid it was promised.
Zo wacht Venezuela bijvoorbeeld al sinds vorig jaar december op de toegezegde steun.
EnglishSo, rather than waiting for that, I actually made my own, just using a piece of paper.
In plaats van daarop te wachten, maakte ik er een voor mezelf, met een blad papier.
English(Laughter) And I know that I have been waiting all week to tell this joke.
(Gelach) En ik weet dat ik de hele week gewacht heb om deze mop te vertellen.
EnglishThat was the second stage of the road map, and it is what we are waiting for.
Dat was de tweede fase van de routekaart en dat is waar wij naar uitzien.
EnglishThere are a thousand refugees there waiting to be dealt with in some way.
Daar zit een duizendtal vluchtelingen op behandeling van hun zaak te wachten.
EnglishI applaud it, but we are waiting for the assessments with concrete results.
Een goede zaak, maar wij wachten op de evaluaties met concrete resultaten.
EnglishI now hear that the Court of Auditors is waiting for the judicial inquiry in Luxembourg.
Nu hoor ik dat de Rekenkamer het justitieel onderzoek van Luxemburg gaat afwachten.
EnglishThe world was waiting to hear my words on Socrates and was deprived of them.
Iedereen zat op mijn toespraak over SOCRATES te wachten, maar tevergeefs.
EnglishYes, truly, the Europe of the citizen, the everyday Europe is still waiting to be created.
Ja, het Europa van de burger, het Europa van alledag, moet nog tot stand komen.