"tissue" Niederländisch Übersetzung

EN

"tissue" auf Niederländisch

NL

"tissue" auf Englisch

EN
EN

tissue {Substantiv}

volume_up
Nobody has undertaken any studies on human tissue in that regard.
Daarvoor is geen onderzoek op menselijk weefsel uitgevoerd.
Basically, we've come up with a way to stain tissue and color-code the surgical field.
Kortom, we vonden een manier om weefsel en het chirurgische veld een kleurcode te geven.
And there's a wide clinical trial of this tissue now pending.
En er loopt nu een brede klinische proef met dit weefsel.
We control the tissue-givers... in this area.
De tissue-uitdelers werken voor ons... in dit gebied,
It is saying a classification on the geographical origin of tissue and product will be developed as soon as possible, and so on.
Er staat: " a classification on the geografical origin of tissue and product will be developed as soon as possible ", enzovoort
NL

tissue {de}

volume_up
De tissue-uitdelers werken voor ons... in dit gebied,
We control the tissue-givers... in this area.
Er staat: " a classification on the geografical origin of tissue and product will be developed as soon as possible ", enzovoort
It is saying a classification on the geographical origin of tissue and product will be developed as soon as possible, and so on.

Synonyme (Englisch) für "tissue":

tissue

Beispielsätze für "tissue" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSo the better news is the future's almost here -- and the future is tissue engineering.
Het betere nieuws is - en die toekomst is er bijna - het maken van kunstweefsel.
EnglishTissue and cell donation programmes should be founded on that basis.
Dit moet de basis vormen van alle programma's voor donatie van weefsels en cellen.
EnglishThe wounds have closed, to be sure, but the scar tissue is thin and they still ache.
Weliswaar zijn de wonden geheeld, maar de lidtekens zijn nog dun.
EnglishAnd this is just showing this here -- this frozen tissue, and it's being cut.
Die kunnen dan op een kleinere cryostaat verder worden verwerkt.
EnglishI mean, this is the connective tissue of the human superorganism in action.
Dit is het bindweefsel van het menselijk superorganisme in actie.
EnglishIf you smoke, you damage your lung tissue, and then lung cancer arises.
Als je rookt, beschadig je je longweefsel, met longkanker tot gevolg.
EnglishAnd the cancer, the body is saying the lung tissue is damaged, we need to repair the lung.
De kanker, het lichaam, zegt: "Het longweefsel is beschadigd, we moeten de long herstellen."
EnglishIn this respect it is important that the use of aborted foetal tissue be excluded.
In dit verband is het van belang dat het gebruik van weefsels van geaborteerde foetussen is uitgesloten.
EnglishAnd what you see there in that tissue section, in fact, is you see that reflector tape.
Je ziet daar in die weefselsectie in feite een reflectortape.
EnglishYes, there are: artificial tissue is used for in vitro tests.
Ja, die zijn er, er is kunstweefsel, waarmee in vitro kan worden getest.
EnglishWe must also make it clear that no tissue or cells from embryos in general may be used.
Ook moeten we vastleggen dat geen weefsels of cellen van embryo's in het algemeen gebruikt mogen worden.
EnglishThese particles emit alpha-radioactivity, which is particularly aggressive towards living tissue.
Deze fijne deeltjes zenden alfastraling uit, die buitengewoon schadelijk is voor levende cellen.
EnglishAt the same time, human tissue and cell donations must be based on the free will of the donor, not the fee.
Het doneren van weefsels en cellen moet vrijwillig gebeuren en onbetaald.
EnglishIf I do a foldout page on the left-hand side and let you just unfold it, you see behind it what I mean by scar tissue.
Als ik links een vouwpagina maak, zie je daarachter wat ik bedoel met littekens.
EnglishThis also applies to the use of human tissue and cells.
Dit geldt ook voor het gebruik van menselijke weefsels en cellen.
EnglishBy now, you might have sort of lost perspective on how large this cube of brain tissue actually is.
Nu hebben jullie misschien het zicht al verloren op de eigenlijke grootte van deze kubus breinmaterie.
EnglishBoth amendments concern research with foetal tissue.
Beide hebben ze betrekking op het onderzoek op foetale weefsels.
EnglishNow we had an interest in getting tissue samples for genetics because we knew they were very valuable.
Nu hadden we er belang bij om genetische stalen te krijgen omdat we wisten dat ze heel waardevol waren.
EnglishThey are a fully successful tissue transplant and therefore an extraordinary therapeutic tool.
Hierbij gaat het om volkomen geslaagde weefseltransplantaties die een buitengewoon effectieve geneeswijze vormen.
EnglishOn the left, we see a tiny piece of beating heart tissue that I engineered from rat cells in the lab.
Aan de linkerzijde zien we een klein stukje kloppend hartweefsel dat ik ontwierp uit rattencellen in het lab.