"thought provoking" Niederländisch Übersetzung

EN

"thought provoking" auf Niederländisch

EN thought provoking
volume_up
{Adjektiv}

thought provoking (auch: intriguing)
thought provoking (auch: provocative)

Ähnliche Übersetzungen für "thought provoking" auf Niederländisch

thought Substantiv
thought Verb
to think Verb
to provoke Verb

Beispielsätze für "thought provoking" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI therefore believe that we must adopt Mr Lannoye's thought-provoking report.
Ik denk dan ook dat wij deze aanzet tot bezinning van de heer Lannoye moeten aannemen.
EnglishI look forward to a stimulating and thought-provoking discussion this afternoon.
Ik verheug me op een stimulerend en gedachterijk debat deze middag.
EnglishRather, I am extremely grateful to him for his thought-provoking work.
Ik dank hem uitdrukkelijk voor de voortreffelijke wijze waarop hij ons aan het denken zet.
EnglishIt has been a very thought-provoking and thorough debate.
Het was een diepgaand debat dat veel positieve stof tot nadenken heeft gegeven.
EnglishFor me, the debates have been a rewarding and thought-provoking experience.
Ik heb onze gesprekken als waardevol en leerzaam ervaren.
EnglishI congratulate the rapporteur on bringing forward a thought-provoking report on the EAGGF.
Ik complimenteer de rapporteur met het diepzinnige verslag dat hij over het EOGFL heeft opgesteld.
EnglishIt is a thorough and thought-provoking report which raises important questions.
Het is een degelijk en tot nadenken stemmend verslag, waarin een aantal belangrijke kwesties aan de orde wordt gesteld.
EnglishI found that video very, very thought provoking, and that's why I wanted to bring it here for you guys to see.
Deze video zette me heel erg aan het denken. ~~~ daarom wilde ik hem hier aan jullie laten zien.
EnglishI wish to congratulate the rapporteur for the deep and thought-provoking analysis regarding social Europe.
- Ik feliciteer de rapporteur met de diepzinnige en tot nadenken stemmende analyse van het sociale Europa.
EnglishMr President, I wish to begin by complimenting Vice-President Gutiérrez Díaz on his interesting and thought-provoking report.
Mijnheer de Voorzitter, ik zou ten eerste de heer Gutiérrez Díaz willen complimenteren met zijn interessante en uitdagende verslag.
EnglishMadam President, I congratulate the rapporteur on his thought-provoking report on European external and internal security policy.
Voorzitter, ik wil de rapporteur complimenteren met zijn stimulerend verslag over het Europese interne en externe veiligheidsbeleid.
EnglishThe report makes a useful and thought-provoking contribution to the debate launched at the Hampton Court European Council in October 2005.
Het is een nuttige en stimulerende bijdrage aan het in oktober 2005 tijdens de Europese Raad van Hampton Court aangevangen debat.
EnglishIn order to deal with this methodological inconsistency, we have proposed an amendment which expands on this thought-provoking concept.
Omdat dit methodologisch niet in de haak is, hebben wij een amendement ingediend waarin dit aansprekende concept verder wordt uitgewerkt.
EnglishI therefore basically welcome all three positions as provoking thought - an expression that has, I believe, already been used by those on the other side.
Daarom juich ik in principe de drie standpunten toe als gedachtestimulans, zoals iemand aan de andere kant geloof ik ook al heeft gezegd.
EnglishMr President, first of all I would like to thank the rapporteur for her outstanding work in this important and thought-provoking Directive on packaging waste.
- Mijnheer de Voorzitter, ik wil allereerst de rapporteur bedanken voor haar grote inzet voor deze belangrijke en veelbesproken verpakkingsrichtlijn.
EnglishThis will ensure that visitors, and in particular the younger generation, will have an eye-catching and thought-provoking experience.
Het is de bedoeling van de visuele presentatie dat zij als blikvanger voor de bezoekers fungeert, vooral voor de jongere generatie, en dat ze de mensen ook aan het denken zet.
EnglishMr President, I welcome the informed and thought provoking-debate that has taken place this afternoon on this important issue for the European Union.
- Mijnheer de Voorzitter, ik verheug me over het goed geïnformeerde en stimulerende debat dat vanmiddag heeft plaatsgevonden over een voor de Europese Unie dermate belangrijke kwestie.
EnglishFor thought-provoking is what each of them is - whether in the right or wrong way I consider less than crucial - and from them we must develop a long-term energy strategy for Europe.
Het is een gedachtestimulans, of hij nu juist is of niet vind ik niet zo belangrijk, waaruit wij iets moeten ontwikkelen, namelijk een langetermijnstrategie voor de energie van Europa.
EnglishI should like to offer my sincere congratulations on your excellent achievement and to express the hope that you are spending an interesting and thought-provoking day here in the European Parliament.
Ik zou u zeer hartelijk willen feliciteren met uw voortreffelijke prestatie en ik hoop dat u een interessante en boeiende dag in het Europees Parlement zult doorbrengen!
EnglishIf there has been a response, then that response should have an official status, and in future it should be the standard procedure for such a thought-provoking and complex process.
Als er een antwoord is geweest, dan moet dat antwoord een officiële status krijgen en dat moet dan voortaan de gedragsnorm zijn voor een zo aansprekend en tegelijkertijd zo complex proces.