"theme" Niederländisch Übersetzung

EN

"theme" auf Niederländisch

EN

theme {Substantiv}

volume_up
The theme for the exhibition is mankind, nature and technology.
Het thema van de wereldtentoonstelling is " Mens, natuur en technologie ".
Each one has a particular theme, like this one is on the future of intelligence.
Elk nummer heeft een apart thema; dit hier gaat over de toekomst van intelligentie.
This will also be an important theme at the World Food Summit in Rome.
Zij zullen eveneens een belangrijk thema vormen tijdens de Wereldvoedseltop in Rome.
At Davos, the first theme discussed was'security and geopolitics '.
In Davos werd gesproken over het onderwerp " veiligheid en geopolitiek ".
Some aspects of this theme could not be dealt with on this occasion.
Bepaalde aspecten van dit onderwerp konden niet bij deze gelegenheid worden behandeld.
This is a theme which follows on from the White Paper presented by President Delors.
Dit onderwerp is een vervolg op het Witboek van voormalig Commissievoorzitter Delors.
theme
The common theme running through them all is the effect that the excessive amount of fishing capacity has on European fisheries.
De rode draad die door al deze verslagen heen loopt is het effect dat de te grote viscapaciteit op de Europese visserij heeft.
Mr President, Commissioner, thank you for reminding us of Cancun's common theme - the integration of the developing countries.
Mijnheer de Voorzitter, geachte commissaris, u herinnert ons eraan dat de rode draad van Cancun de integratie van ontwikkelingslanden zal zijn.
Firstly, whatever opinion we have on the scope of the IGC agenda, the main theme must be enlargement and the reforms that this necessitates.
Ten eerste moet, wat we ook van de omvang van de agenda van de IGC vinden, de rode draad de uitbreiding en de hiervoor noodzakelijke hervormingen zijn.

Beispielsätze für "theme" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe will certainly revisit this theme in future discussions with the Green Group.
In toekomstige discussies met de Groene Fractie zullen we daar zeker op terugkomen.
EnglishDid you know that Dusty Tails sang the theme song to six Damian Drake movies?
Wist jij dat Dusty Tails het titellied gezongen heeft van 6 Damian Drake filmen?
EnglishBecause that's what I take from the theme of this conference: Gained in Translation.
Want dat is wat ik van het conferentiethema meeneem: "Toegenomen door vertaling".
EnglishAs well as this point, I should also like us to consider the theme of work.
Daarnaast vind ik echter dat we ons ook moeten buigen over de arbeidsproblematiek.
EnglishThe liberal principle that the polluter pays is the main theme in this respect.
Het liberale principe dat de vervuiler betaalt, is hierbij de hoofdlijn.
EnglishI wish to make it absolutely clear here that the Kuhne report does not follow this theme.
Ik wens hier uitdrukkelijk te verklaren dat het verslag-Kuhne dat niet doet.
EnglishEnergy issues will remain a dominant theme of our future agenda.
Energievraagstukken zullen ook in de toekomst op onze agenda blijven overheersen.
EnglishBut then again, the central theme of the liberalisation of the postal services is employment.
Anderzijds staat bij de liberalisering van de postdiensten de werkgelegenheid centraal.
EnglishMr President, one can easily concur with the central theme of Mr Pelttari's report.
Mijnheer de Voorzitter, ik kan mij heel goed vinden in het uitgangspunt van het verslag-Pelttari.
EnglishThe theme of the Irish presidency is 'Europeans – working together '.
Het motto van het Ierse voorzitterschap is u201CEuropeanen - onze krachten bundelenu201D.
English(Laughter) And on the first -- you know, this has been a very Hollywood theme with lots of movies.
(Gelach) Op de eerste – ja dat is een echt Hollywoodthema met een hoop films.
EnglishThey are all on the same theme: the need to look at industrial fishing.
De drie verslagen zijn het eens over de noodzaak de industrievisserij onder de loep te nemen.
EnglishWhat this could mean in the not too distant future is a theme worth contemplating.
Wat dit zou kunnen betekenen in de niet zo heel verre toekomst is de moeite van het overdenken waard.
EnglishMr Titley's report provides a balanced response to this recurring theme.
Het rapport van collega Titley biedt een evenwichtig antwoord op dit steeds terugkerend dilemma.
EnglishSenyor President Aznar, the theme you have given your presidency is 'Más Europa ' [ More Europe ].
Voorzitter Aznar, het motto dat u voor uw voorzitterschap hebt gekozen is " meer Europa.
EnglishThe name "Abegg" -- "Abegg" is actually A-B-E-G-G, and that's the main theme in the melody.
De naam Abegg -- Abegg is om precies te zijn A-B-E-G-G, en dat is het hoofdthema in de melodie.
EnglishIt would also be very much in harmony with preparations for the physical education theme year.
Dat zou ook goed passen bij de voorbereiding van het themajaar van de lichamelijke opvoeding.
EnglishAre the latter prepared to make maritime security a major theme?
Zijn zij bereid prioriteit te geven aan de maritieme veiligheid?
EnglishInnovation should become a concern to be included in the operation of theme-based programmes.
Innovatie zou als primordiaal aandachtspunt in de thematische programma " s moeten worden opgenomen.
EnglishA final - important - point I would like to make is the recurring theme of the media policy.
Een laatste belangrijk punt is nog steeds het mediabeleid.