"thankful" Niederländisch Übersetzung

EN

"thankful" auf Niederländisch

EN thankful
volume_up
{Adjektiv}

thankful (auch: grateful)
I am very thankful to Prime Minister Blair for the support he has given to this fund.
Ik ben de heer Blair dankbaar dat hij zijn steun voor dit fonds heeft uitgesproken.
I am thankful, Mr Schüssel, that we shall now have more transparency in the Council.
Ik ben dankbaar, mijnheer Schüssel, dat we nu meer transparantie in de Raad zullen hebben.
I want to say how thankful the Members are for this.
De leden van het Parlement zijn hier buitengewoon dankbaar voor.
thankful
We are very thankful to the two rapporteurs and for the engagement and commitment of Parliament.
We zijn beide rapporteurs zeer erkentelijk en danken het Parlement voor zijn engagement en inzet.

Synonyme (Englisch) für "thankful":

thankful
English

Beispielsätze für "thankful" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishLet us be thankful, then, that calls are being made for national forestry programmes.
Gelukkig dan nog wel is er gepleit voor een nationaal bossenprogramma.
EnglishI am thankful that you evidently are able to go down this road.
Ik ben verheugd dat u een voorstander lijkt te zijn van dit idee.
EnglishI am thankful that Iran is seeking dialogue and cooperation.
Ik ben blij dat Iran streeft naar een dialoog en naar samenwerking.
EnglishThe Commission is duly thankful to him for that initiative.
De Commissie is het EP dan ook de nodige dank verschuldigd.
EnglishFortunately, he has recovered quickly and we are thankful for that.
Wij zijn blij dat hij gelukkig snel hersteld is.
EnglishNeedless to say, I am also thankful for the fact that people will be more careful when handling such substances.
Mensen zullen nu voorzichtiger zijn in de omgang met deze stoffen en daar ben ik uiteraard heel tevreden over.
EnglishMy final task as rapporteur is a thankful one.
Als rapporteur rest mij tot slot een dankbare taak.
EnglishI'm very thankful for Google and Wikipedia so I can understand at least a little of what people are talking about who come through the doors.
Ik ben erg blij met Google en Wikipedia, ik begrijp dus op z'n minst een beetje waar mensen het over hebben die binnen komen.
EnglishOn Mr Brunetta's report on access and interconnection, I am thankful for the support for the basic principles of the directive.
Wat betreft het verslag van de heer Brunetta over toegang en interconnectie: ik ben blij met de steun voor de basisprincipes van de richtlijn.
EnglishI am thankful that the two committees are requesting an amendment to regulation 38/ 20 so as to reduce working time and driving time.
Het verheugt mij dat de twee commissies een wijziging van verordening 3820/85 vragen, namelijk een verkorting van de arbeids- en rijtijd.
EnglishI was also thinking about Florida this morning, Mr van Hulten, and I am thankful that I was not responsible for auditing the election procedure in that specific state.
Ik dacht vanmorgen ook nog aan Florida, mijnheer van Hulten, en ik ben blij dat ik niet verantwoordelijk was voor de controle van de verkiezingsprocedure in die specifieke staat.