"terminological" Niederländisch Übersetzung

EN

"terminological" auf Niederländisch

EN terminological
volume_up
{Adjektiv}

terminological
volume_up
terminologisch {Adj.}
I commend this attempt to update the previous directive and to clarify it from the procedural and terminological point of view.
Ik vind het te waarderen dat er een poging is gedaan om in procedureel en terminologisch opzicht de vorige richtlijn te updaten en te verhelderen.

Beispielsätze für "terminological" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnd from this point of view, the terminological debate shows just how dangerous the road is down which people are trying to send us.
Vanuit dit oogpunt maakt het terminologiedebat duidelijk hoe gevaarlijk de richting is waarin men ons wil leiden.
English'Terminological antidotes ' are brandished in the guise of panaceas; the concept of sustainable development is one of them.
Er worden ' terminologische tegengiffen? voorgesteld als wondermiddel; het concept van duurzame ontwikkeling is er één van.
EnglishOnly the part of this amendment defining " rigid " was not accepted, but this is a merely terminological question.
Alleen het gedeelte met betrekking tot het begrip van niet-gelede bussen werd niet aanvaard, maar dit is enkel een kwestie van terminologie.
EnglishIt would also be good to put some flesh on the bones of the strategic partnership between NATO, the EU and Russia, in place of the current terminological debate.
Er zou ook gepraat moeten worden over de vormgeving van een strategisch partnerschap tussen de NAVO, de EU en Rusland, in plaats van een debat over terminologie te voeren.
EnglishThe amendments are largely aimed at incorporating wordings that have been forgotten about and left out, as well as at correcting a number of unclear terminological and other points.
De amendementen beogen hier in hoge mate het invoegen van teksten die zijn vergeten en weggelaten, alsmede het corrigeren van een aantal terminologische en andere onduidelijkheden.