"to subjugate" Niederländisch Übersetzung

EN

"to subjugate" auf Niederländisch

EN

to subjugate {Verb}

volume_up
to subjugate (auch: to subdue, to submit)
They are intent on subjugating and repressing the people of Burma.
Dit regime is erop uit de bevolking van Birma te onderwerpen en te onderdrukken.
In earlier and in modern times, WMD have always been used to subjugate peoples to imperialist rule.
In het verleden, maar ook in de recente geschiedenis zijn MVW's altijd gebruikt om de volkeren te onderwerpen aan de imperialistische overheersing.
Furthermore, I am categorically opposed to any attempt to subjugate any section of humanity to the supposed benefit of another.
Ik verzet me dan ook categorisch tegen elke poging om een deel van de mensheid te onderwerpen aan het vermeende voordeel van het andere deel.
to subjugate (auch: to subdue, to submit)
Jullie willen Moldavië knechten.

Beispielsätze für "to subjugate" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIts final objective is to subjugate people to the new world order.
Het uiteindelijke doel is de onderwerping van de volkeren aan de nieuwe orde.
EnglishThe ClA, they're smuggling alcohol...... into the inner city in an effort to further subjugate the black man.
De ClA, ze smokkelen alcohol...... in de binnenstad om de zwarte nog verder te onderdrukken.
EnglishThat way the big parties in the big countries could subjugate the small parties in the small countries.
Op die manier kunnen de grote partijen in de grote landen de kleine partijen in de kleine landen in hun greep krijgen.
EnglishPolitical systems can subjugate wills and extinguish individuality but they can never quench the desire to be free.
Politieke systemen kunnen de wil van mensen onderdrukken en de individualiteit doven, maar zij kunnen nooit de wens om vrij te zijn vernietigen.
EnglishHowever, this should not be seen as an attempt to subvert or subjugate the systems operating within the various Member States of the EU.
Dit moet echter niet worden beschouwd als een poging om de rechtsstelsels die binnen de verschillende EU-lidstaten bestaan, te ondermijnen of omver te werpen.
EnglishThis demand has been made because they believe that our country, which is home to six million Muslims, should subjugate its laws to those of the Sharia.
Zij formuleren die eis omdat ze van mening zijn dat ons land, dat al zes miljoen moslims telt, zijn wetgeving ondergeschikt moet maken aan de sharia.
EnglishUnder no circumstances can innovations justify disregard for their human basis and subjugate man to technology and to the savage laws of the capitalist market.
Ze mogen de waarde van het menselijk bestaan in geen geval aantasten en de mens geenszins aan de technologie en de ongecontroleerde wetten van de kapitalistische markt ondergeschikt maken.