"someone" Niederländisch Übersetzung

EN

"someone" auf Niederländisch

NL

EN someone
volume_up
{Substantiv}

someone (auch: somebody)
You have someone from Google talking to someone who does comparative literature.
Je hebt iemand van Google die praat met iemand die bezig is met vergelijkende literatuurwetenschap.
Something or someone in this whole unsavoury business has to be responsible.
Iets of iemand in deze onverkwikkelijke zaak is toch verantwoordelijk.
I have just heard someone talking about " coordinating state intervention ".
Ik hoorde zojuist iemand zeggen " overheidsbemoeienis coördineren ".

Synonyme (Englisch) für "someone":

someone

Beispielsätze für "someone" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishBeing someone’ s guest does not give you the right to interfere in their business.
Als je iemands gast bent, heb je nog niet het recht je met zijn zaken te bemoeien.
EnglishYou couldn't deny -- if someone wanted to link to you, you couldn't stop them.
Wat we meedelen zijn koppelingen, dus moet je die koppelingen openbaar maken.
EnglishYou have one set of electoral rules, I have another, someone else has another.
U wordt anders gekozen dan ik: wij worden hier allemaal op een andere manier gekozen.
EnglishHere someone mentioned a figure of 360 000-400 000 premature deaths a year.
Hier zijn aantallen van 360 000 tot 400 000 voortijdige sterfgevallen genoemd.
EnglishHe boasts of having murdered someone for the first time when he was eleven years old.
Hij schept erover op dat hij op elfjarige leeftijd zijn eerste moord pleegde.
English. – Mr President, who would want to endanger their own health or someone else’ s?
Voorzitter, wie wenst de gezondheid van zichzelf of van een ander in gevaar te brengen?
EnglishI proved again that when you depend on someone for everything, you lose your privacy
Ik besefte dat als je afhankelijk bent van anderen, je je privacy verliest.
EnglishAnd this was a piece of technology with someone called Claire interacting with this boy.
Dit was een stukje technologie met Claire die interactie heeft met deze jongen.
EnglishI would therefore like to speak as someone who is against this process.
Daarom neem ik de vrijheid, het woord te nemen als tegenstander van deze actie.
EnglishMr President, I speak in this debate as someone who is both a politician and a scientist.
Mijnheer de Voorzitter, in dit debat spreek ik als politicus én als wetenschapper.
EnglishSomeone has also pointed out the importance of the neighbouring countries.
Er is ook gewezen op het belang van de buurlanden, dat ondersteun ik graag.
EnglishIt has nothing to do with whether someone is chronically ill or an acute case.
Het doet er dus niets toe of het een chronisch of een acuut geval is.
EnglishWould you perhaps allow someone to replace you so that we can get on a little more quickly?
Zou u zich misschien willen laten vervangen zodat we iets sneller kunnen gaan?
EnglishBut someone turned us in... and we were all sent to the concentration camps.
Maar we werden verraden...... en we moesten naar het concentratiekamp.
EnglishAs someone who lives on the German coast all I can say is: enough is enough!
Als inwoonster van het Duitse kustgebied kan ik alleen maar zeggen: het is genoeg geweest!
EnglishI am someone who supported the Constitutional Treaty and who still supports it.
Ik ben een van degenen die het Grondwettelijk Verdrag steunden, en die het nog altijd steunen.
EnglishSo, while this space represents someone's profession, this one certainly represents a passion.
Dus, terwijl deze plek iemands werk verbeeldt, verbeeldt deze zeker een passie.
EnglishToday, it is the textile industry; tomorrow it will be someone else’ s turn.
Vandaag is het de textielindustrie, morgen is het de volgende sector.
EnglishLet someone tell me what that has to do with the European Parliament.
Of dit iets met het Europees Parlement te maken heeft, valt te betwijfelen.
EnglishSomeone comes into the clinic, they have a fever, they feel bad.
Ze komen aan in de kliniek, ze hebben koorts, voelen zich slecht, wat hebben ze?