"some" Niederländisch Übersetzung

EN

"some" auf Niederländisch

volume_up
some {Subst.}
volume_up
some {Pron.}
NL

"som" auf Englisch

EN some
volume_up
{Substantiv}

Despite this, some 240, 000 tonnes are still produced worldwide every year.
Desondanks wordt er wereldwijd nog een hoeveelheid van zo'n 240 000 ton per jaar geproduceerd.
A great deal of traffic, some of it in transit, enters the European Union area from Russia.
Daar komt een zeer grote hoeveelheid van de transit- en overige transporten vandaan naar het gebied van de Europese Unie.
And so the idea is to represent each country on a map, but scale the area according to some quantity.
De idee is dat je elk land weergeeft op een kaart, maar dat de oppervlakte in verhouding met een hoeveelheid staat.

Synonyme (Englisch) für "some":

some

Beispielsätze für "some" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe have had our arguments - indeed, we have had some today - but not about this.
Wij hebben zo onze meningsverschillen - zelfs vandaag nog - maar niet hierover.
EnglishNow in fact, some of our transformative leaders in history have been introverts.
Een aantal van onze transformatieve leiders in de geschiedenis waren introvert.
EnglishSome of these points have been elaborated by Mrs Lichtenberger and Mr Kohlíč ek.
Mevrouw Lichtenberger en de heer Kohlíu010Dek stelden dit al deels aan de orde.
EnglishIt is estimated that this funding amounts to some EUR 12 to 15 million per year.
Die financiering wordt geschat op zo'n twaalf tot vijftien miljoen euro per jaar.
EnglishBut we should not delude ourselves that this is some kind of great leap forward.
Maar laat ons vooral niet denken dat we nu de grote sprong voorwaarts gaan maken.
EnglishWe now have traps with some padding around them which are supposed to be humane.
Er zijn nu zogenaamde " beklede " wildklemmen die geacht worden humaan te zijn.
EnglishThis has been done in some cases, but not in respect of cadmium in fertilisers.
Dat is in bepaalde gevallen ook gebeurd, maar niet voor cadmium in meststoffen.
EnglishThis report makes me uncomfortable as there are some things that are not right.
Ik voel mij ongemakkelijk over dit verslag, omdat een aantal dingen niet klopt.
EnglishI see at least some sort of progress, but I am cautious because it will take time.
Ik zie wel iets van vooruitgang, maar ben voorzichtig omdat dit tijd zal kosten.
EnglishI know that some of them are deeply sincere, and I know that causes a problem.
Ik weet dat enkelen onder hen bijzonder eerlijk zijn en dat dat problemen stelt.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the Commission has done some very good work.
Mijnheer de Voorzitter, collega's, de Commissie heeft zeer goed werk verricht.
EnglishSome psychologists went around and polled citizens who were very well informed.
Een aantal psychologen hielden een peiling onder zeer goed geïnformeerde burgers.
EnglishDoes he have some travel plans or is he entertaining some distinguished visitors?
Heeft hij reisplannen of moet hij misschien vooraanstaande bezoekers bezighouden?
EnglishThe biggest difficulty we have, though, is to put it into some sort of picture.
Het grootste probleem dat wij echter hebben is om het in een kader te plaatsen.
EnglishIn my home region, the farmers already have quite some experience of these things.
In mijn regio zijn de landbouwers inmiddels flink veel ervaring rijker geworden.
EnglishIs some bureaucrat always going to decide what is good farming practice for me?
Moet een bureaucraat beslissen over de wijze waarop ik het best landbouw bedrijf?
EnglishI note that some fundamental rights are not included in the draft constitution.
Ik merk op dat een aantal grondrechten niet in de ontwerpgrondwet is opgenomen.
EnglishPoland and many other Member States do likewise, some of them very effectively.
Polen en een groot aantal andere lidstaten doen hetzelfde, en niet zonder succes.
EnglishReduced mobility does not necessary depend on some form of medical complaint.
Een mobiliteitshandicap betekent niet per se dat men een medisch probleem heeft.
EnglishIn our opinion, there is no legal basis for some of the other amendments, either.
Ook andere wijzigingsvoorstellen ontbreekt het ons inziens aan de rechtsgrondslag.