"railroad" Niederländisch Übersetzung

EN

"railroad" auf Niederländisch

EN railroad
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

railroad (auch: railway)
1869: The transcontinental railroad was completed.
1869: de transcontinentale spoorweg was voltooid.
1866: the beginning of the transcontinental railroad -- a new era.
1866: het begin van de transcontinentale spoorweg - een nieuw tijdperk.
Mijn spoorweg is erg belangrijk voor dit land.
railroad (auch: footprint, scent, slipstream, trace)
The slum built on the railroad reservation between the sea and the railroad tracks was completely swept away.
De sloppenwijk op de strook tussen de zee en het spoor werd volledig weggevaagd.

2. Amerikanisches Englisch

railroad (auch: railway)

Synonyme (Englisch) für "railroad":

railroad

Beispielsätze für "railroad" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThere was an underground railroad of sorts that was going on during those years.
Nu was er een soort ondergrondse beweging actief in die jaren.
EnglishWe're going to have to -- we have a railroad system that the Bulgarians would be ashamed of!
We zullen -- we hebben een spoorwegsysteem waar zelfs de Bulgaren zich voor zouden schamen.
EnglishIn about two minutes, it had reached the level of the railroad tracks and was coming over it.
Binnen twee minuten was het water gestegen tot aan de spoorlijn en het spoelde er overheen.
EnglishAt the same time, however, the Council tried to railroad us here in Parliament into a quick decision.
Tegelijkertijd heeft de Raad toen echter getracht om het tempo van het Europees Parlement te forceren.
EnglishSo, they went to the police and they said, "We know that at the Rome railroad station, there are all these lost souls wandering around, muttering gibberish.
Toen gingen ze naar de politie en zeiden: 'We weten dat er in Rome bij het station allerlei stakkers rondhangen, die in zichzelf lopen te mompelen.
EnglishWould it not be a huge, historic mistake to railroad those people into this failing European Union without first telling them the truth?
Zou het niet een kolossale, historische fout zijn om deze burgers de tekortschietende Europese Unie in te jagen zonder dat zij vooraf de waarheid te horen hebben gekregen?