"rail transport" Niederländisch Übersetzung

EN

"rail transport" auf Niederländisch

EN rail transport
volume_up
{Substantiv}

rail transport
volume_up
spoorwegvervoer {het}
The first principle is that rail transport is a public service.
Eerste principe: het spoorwegvervoer is een vorm van openbare dienstverlening.
Rail transport must be subjected to an honest appraisal that weighs benefits alongside costs.
Het spoorwegvervoer moet worden onderworpen aan een eerlijke kosten-batenanalyse.
. – This initiative is part of the package liberalising rail transport.
-- Dit initiatief maakt deel uit van het pakket voor de liberalisering van het spoorwegvervoer.
rail transport
volume_up
railvervoer {het}
Nevertheless, we have failed to make significant progress on rail transport.
Ten aanzien van het railvervoer is tot dusver echter nog geen echte vooruitgang geboekt.
The integration of rail transport into the CRSs must be done with the necessary preconditions.
Het opnemen van railvervoer in de CRS-en moet onder de nodige randvoorwaarden gebeuren.
There is no competition with rail transport but, rather, complementarity.
Er is geen sprake van concurrentie met het railvervoer; de beide vervoersmethoden vullen elkaar juist aan.
rail transport
volume_up
treinvervoer {het}
Ladies and gentlemen, we have come on a long way since the days of 'Stephenson's Rocket ' in the area of rail transport.
Waarde collega's, sinds de Rocket-trein van Stephenson hebben wij op het gebied van het treinvervoer grote vorderingen gemaakt.
At present, rail transport still, unfortunately, costs the taxpayer too much money, whether he or she takes trains or not.
Momenteel kost het treinvervoer de belastingbetalers helaas nog te veel, of die nu wel of niet van de trein gebruik maken.
Moreover, I saw from his report that this is, indeed, the case, and I therefore decided to vote for Mr Savary's report on the safety, specifically, of rail transport.
Toen ik zijn verslag doornam, zag ik dat dat waar was, en dus kwam ik tot de slotsom dat ik voor het verslag van de heer Savary inzake veiligheid van treinvervoer moest stemmen.
rail transport
volume_up
spoorwegtransport {het}
We have been told that liberalising rail transport will give us far more services.
Door de liberalisering van het spoorwegtransport zouden er veel meer diensten moeten komen.
rail transport
volume_up
spoorverkeer {het}
rail transport
volume_up
spoorvervoer {het}
The freighter can expect little from rail transport over the coming years.
De verlader heeft de komende jaren weinig te verwachten van het spoorvervoer.
There is a fear that, once again, the reputation of rail transport will incur lasting damage.
Te vrezen valt dat opnieuw de reputatie van het spoorvervoer blijvende schade oploopt.
A more selective plan, focusing on more direct and quicker rail transport is preferable.
Een selectiever plan, toegespitst op meer rechtstreeks en sneller spoorvervoer verdient de voorkeur.

Ähnliche Übersetzungen für "rail transport" auf Niederländisch

rail Substantiv
to rail Verb
transport Substantiv
to transport Verb

Beispielsätze für "rail transport" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe rail transport sector has already lost 500, 000 jobs in Europe since 1985.
De spoorwegsector in de Europese Unie heeft al 500.000 banen verloren sinds 1985.
EnglishSubject: Support for renewable energy sources and the use thereof in rail transport
Betreft: Bevordering hernieuwbare energie en gebruik hiervan door de spoorwegen
EnglishPortugal must not be left out of the system of trans-European rail transport networks.
Portugal mag de trein van de trans-Europese spoorwegnetwerken beslist niet missen.
EnglishPassenger transport by rail is a public service and must remain so.
Personenvervoer per trein is een openbare dienstverlening en moet dit blijven.
EnglishDuring the same period, passenger transport increased by 15 % and rail transport by only 3 %.
Tegelijkertijd steeg het reizigersvervoer in zijn geheel met 15% en dat per spoor met 3%.
EnglishIn addition the traditionally robust sector of goods transport by rail should receive the most support.
Ook dient het traditioneel sterke vervoer per spoor de meeste steun te krijgen.
EnglishRoad transport always seemed to cause far more pollution than rail transport.
Wegvervoer leek altijd zeer veel vervuilender dan de trein.
EnglishAmong other things, rail transport can reduce the nuisance caused by road transport.
Dankzij deze wijze van vervoer kunnen we onder andere de vervuiling door het wegvervoer verminderen.
EnglishWe need competition throughout the domain of rail transport.
Op spoorweggebied hebben wij sowieso ook behoefte aan meer mededingingsmogelijkheden.
EnglishThe reality is that we have neglected our transport and rail systems at a national level.
De waarheid is dat we onze vervoer- en spoorwegsystemen op nationaal niveau hebben verwaarloosd.
EnglishThe present rail package holds out the possibility of a genuine European rail transport market.
Het onderhavige spoorwegpakket biedt kansen voor een daadwerkelijke Europese spoorwegmarkt.
EnglishIndeed, I do not believe that the future of rail transport requires increased liberalization.
Ik meen immers niet dat de toekomst van de spoorwegen van een grotere liberalisering afhangt.
EnglishIt is absolutely essential, in this eventuality, to have recourse to rail transport.
In dat verband hebben we de spoorwegen heel hard nodig.
EnglishRail transport must therefore become more attractive and competitive.
Daarom moet het spoorwegverkeer aantrekkelijker worden en een groter concurrentievermogen krijgen.
EnglishPassenger rail transport did not need to be opened up for competitive and safe rail lines to be built.
Ook zonder liberalisering zijn er concurrerende en veilige spoorverbindingen ontwikkeld.
EnglishTherefore, in fact, we are talking about favouring rail transport.
Wij hebben het over het begunstigen van het vervoer per spoor.
EnglishThis outcome means the liberalisation of the rail freight transport systems all over Europe.
Dankzij deze resultaten kan het goederenvervoer via het spoor in heel Europa worden geliberaliseerd.
EnglishIn terms of energy consumption rail transport is more effective and should be supported today.
Het vervoer per trein is wat energie betreft effectiever en dient op dit moment gesteund te worden.
EnglishThe same step should be taken for all transport infrastructures: rail, ports, motorways.
En diezelfde methode moet worden gevolgd voor alle vervoersinfrastructuur: spoorwegen, havens, autosnelwegen.
EnglishPassenger transport by rail, road and inland waterway
Personenvervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren