"rail" Niederländisch Übersetzung

EN

"rail" auf Niederländisch

volume_up
rail {Subst.}
NL

"rail" auf Englisch

EN

EN rail
volume_up
{Substantiv}

rail
Irish Rail needs major investment and modernization.
Irish Rail heeft behoefte aan grote investeringen en moderniseringen.
Furthermore, the rail freight sector only discovered the concept of profit about a year ago.
Bovendien heeft de sector rail-vrachtvervoer ongeveer één jaar geleden pas het begrip winst ontdekt.
My group has drawn attention to the rather surprising comparison made between road and rail transport in recital A and paragraph 6.
In overweging A en paragraaf 6 heeft mijn fractie gewezen op de ietwat merkwaardige vergelijking van rail- en wegtransport.
rail
rail (auch: railing)

Beispielsätze für "rail" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe road-rail discussion is a more difficult and also a more interesting one.
Complexer en ook interessanter is de discussie over het weg- en spoorwegvervoer.
EnglishEurope should naturally have organised this internal rail market much earlier.
Europa had die interne spoormarkt natuurlijk al veel eerder moeten organiseren.
EnglishThe rail transport sector has already lost 500, 000 jobs in Europe since 1985.
De spoorwegsector in de Europese Unie heeft al 500.000 banen verloren sinds 1985.
EnglishSubject: Support for renewable energy sources and the use thereof in rail transport
Betreft: Bevordering hernieuwbare energie en gebruik hiervan door de spoorwegen
EnglishSecondly, of course, improved access by rail, and by means of telecommunications.
Ten tweede natuurlijk ook door spoorwegen en door telecommunicatiediensten.
EnglishPortugal must not be left out of the system of trans-European rail transport networks.
Portugal mag de trein van de trans-Europese spoorwegnetwerken beslist niet missen.
EnglishWe have discussed three proposals for moving towards a liberalised rail system.
Wij hebben drie plannen voor een verdere stap naar een geliberaliseerd spoor besproken.
EnglishMr President, despite European integration, the rail system is disintegrating.
Voorzitter, ondanks de Europese integratie zien we een desintegratie van de spoorwegen.
EnglishThe freighter can expect little from rail transport over the coming years.
De verlader heeft de komende jaren weinig te verwachten van het spoorvervoer.
EnglishAfter Florence, French rail workers will take to the streets again on 26 November.
Na Florence gaan de Franse spoorwegarbeiders op 26 november de straat op.
EnglishI know that both Parliament and the Commission want that greater commitment to rail.
Ik weet dat zowel het Parlement als de Commissie die betrokkenheid graag ziet groeien.
EnglishThe Commission also wants to include rail freight freeways in the TENs.
De Commissie wil immers ook de freeways van de spoorwegen in de TEN's opnemen.
EnglishThis rail package was the subject of a Council compromise in December.
Over dit spoorwegpakket werd in december een compromis binnen de Raad bereikt.
EnglishNevertheless, we have failed to make significant progress on rail transport.
Ten aanzien van het railvervoer is tot dusver echter nog geen echte vooruitgang geboekt.
EnglishThe Commission attaches the utmost priority to the Brenner rail project.
De Commissie hecht het allergrootste belang aan het Brenner-spoorwegproject.
EnglishUse light rail. ~~~ Figure out some of the other options that are much better.
Zoek uit welke mogelijkheden je kunt toepassen, het is erg belangrijk.
EnglishWe have been told that liberalising rail transport will give us far more services.
Door de liberalisering van het spoorwegtransport zouden er veel meer diensten moeten komen.
EnglishIf this is adopted, there is a risk that rail safety will be jeopardised.
Als wij dit goedkeuren, kan dit tot een grotere onveiligheid van de spoorwegen leiden.
EnglishRail transport must be subjected to an honest appraisal that weighs benefits alongside costs.
Het spoorwegvervoer moet worden onderworpen aan een eerlijke kosten-batenanalyse.
EnglishRail is a sustainable means of transport and we must look after it.
Het spoor is een duurzaam transportmiddel en laten we er dus zorg voor dragen.