EN meet
volume_up
{Substantiv}

From the formal aspect, of course, everyone has the right to meet with anyone else.
Vanuit formeel oogpunt heeft iedereen natuurlijk het recht om een bijeenkomst te beleggen met wie dan ook.
During the meeting with Mr Verhofstadt, the latter made two interesting pledges.
Tijdens deze bijeenkomst beloofde de heer Verhofstadt twee interessante dingen:
Subject: Scientific meeting at Ispra to discuss Spain's national hydrological plan
Betreft: Wetenschappelijke bijeenkomst in Ispra over het Spaanse nationale waterplan

Beispielsätze für "meet" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThere is very little in the way of appropriations to meet these targets, however.
In verhouding tot deze doelen zijn de financiële middelen echter zeer bescheiden.
EnglishI practice three hours a day, so that when I meet a pirate...... I can kill it.
Ik oefen drie uur per dag voor als ik een piraat tegen kom...... hem kan doden.
EnglishAnd people do not understand why their poor country should have to meet that cost.
De mensen begrijpen ook niet waarom hun arme land voor die kosten moet opdraaien.
EnglishThe Member States must now very quickly meet this 0.7 % target in a practical way.
De lidstaten moeten nu heel snel die verplichting van 0,7 procent concreet nakomen.
EnglishIt does not, however, adequately meet the obligations under the Kyoto Protocol.
Het beantwoordt echter onvoldoende aan de verplichtingen van het Protocol van Kyoto.
EnglishDoes the present legal situation surrounding food law still meet the needs of today?
Is de huidige juridische situatie rondom het levensmiddelenrecht nog voldoende?
EnglishLast year was disappointing, and we will therefore never be able to meet the target.
Het laatste jaar is slecht geweest en wij zullen de streefcijfers dus nooit halen.
EnglishThey have completely failed to meet the requirements of the European directives.
Ze blijven volkomen in gebreke met betrekking tot de Europese richtlijnen.
EnglishThe Swedish economy is in good shape and can meet the necessary requirements.
Zweden heeft zijn economie op orde en kan aan de noodzakelijke voorwaarden voldoen.
EnglishI meet all kinds of people who don't think they're really good at anything.
Ik kom allerlei soorten mensen tegen die denken dat ze nergens echt goed in zijn.
EnglishFor let us be clear about this: China does not meet one single democratic criterion.
Want laten we helder zijn: China voldoet aan geen enkele democratische toets.
EnglishThe Chinese, Indians and Koreans are also struggling to meet air quality standards.
Ook de Chinezen, Indiërs en Koreanen hebben problemen met de luchtkwaliteit.
EnglishThat, of course, is insufficient to meet even the target we originally set ourselves.
Dat is niet eens voldoende om te doen wat wij onszelf tot doel hadden gesteld.
EnglishI know that it does not meet all the requirements which have been expressed here.
Ik weet dat dit niet tegemoet komt aan alle eisen die hier werden gesteld.
EnglishWe will meet again in June, when we will be discussing the future of Europe.
In juni komen wij weer bij elkaar en dan gaat het om de toekomst van Europa.
EnglishEuropean states that meet the membership criteria should be able to join.
Europese landen die aan de toetredingscriteria voldoen, moeten lid kunnen worden.
EnglishDid we meet our three percent annual target on reducing carbon emissions?
Hebben we de jaarlijkse doelstelling van 3 procent voor koolstofreductie bereikt?
EnglishI meet people all the time who have those, and they're not necessarily happy.
Ik kom continu mensen tegen die dat allemaal hebben en die zijn niet per se gelukkig.
EnglishThe zoning plan which I have received does not completely meet that criterion.
De kaart die ik heb ontvangen beantwoordt niet helemaal aan dat criterium.
EnglishIf such a framework is not established, we shall meet our ecological Waterloo.
Ontbreken deze ecologische raamvoorwaarden, dan leidt dat tot een ecologisch Waterloo.