"know-how" Niederländisch Übersetzung

EN

"know-how" auf Niederländisch

EN know-how
volume_up
{Substantiv}

know-how
In short, it is a matter of transferring know-how, providing mutual assistance and exchanging experiences.
Kortom, het gaat om de uitwisseling van vakkennis evenals om wederzijdse hulp en uitwisseling van ervaringen.

Ähnliche Übersetzungen für "know-how" auf Niederländisch

to know Verb
how Adverb

Beispielsätze für "know-how" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI believe that policy-makers should make more use of their know-how and expertise.
Ik vind dat het beleid meer gebruik moet maken van hun knowhow en hun expertise.
EnglishI don't know how Tyler found that house, but he said he'd been there for a year.
Ik weet niet hoe Tyleraan dat huis kwam, maar hij zei dat hij er al een jaar woonde.
EnglishCaptain Algren, I'm eager to know how many Samurai have joined in Katsumoto.
Kapitein Algren...... ik ben benieuwd hoeveel Samurai zich hebben aangesloten...
EnglishIf you know how to send a text message, you can get the same information for free.
Als je weet hoe een sms te sturen, kan je dezelfde informatie gratis krijgen.
EnglishWe know how things stand in Macedonia, but in Bulgaria too, the tension is mounting.
De situatie in Macedonië is bekend maar ook in Bulgarije neemt de spanning toe.
EnglishYou are trying to use biomass in your house and you know how difficult it is.
Aangezien u bij u thuis biomassa probeert te benutten, weet u hoe moeilijk dat is.
EnglishI know how difficult that is because energy policy is really a difficult terrain.
Ik weet hoe moeilijk dit is, want energiebeleid is inderdaad een mijnenveld.
EnglishIf he knew that you were here with me, you don't know how bad this can get
Nee, als hij weet dat jij hier bij me bent, je weet niet hoe slecht hij kan zijn
EnglishI do not know how it can be healthy for the staff who must sit there all day.
Ik denk niet dat dit gezond is voor het personeel dat daar de hele dag moet zitten.
EnglishIt has neither the know-how nor the boats nor the fleet to fish its own waters.
Het land heeft niet de kennis, noch de mogelijkheden om de eigen wateren te bevissen.
EnglishMy second reason is that I do not know how we can impose standards in every area.
De tweede reden: kan men voor alles en nog wat voorschriften uitvaardigen?
EnglishI know this much about how we characterize what happens in the United States.
Ik weet wel hoe wij de ontwikkelingen in de Verenigde Staten karakteriseren.
EnglishThe reason is not low levels of finance or a lack of know-how and technology.
De reden daarvoor is niet het weinige geld of het gebrek aan knowhow en technologie.
EnglishI might like it more than you like it, because I know how bloody hard it is to do it.
Ik vind het wellicht mooier dan jullie, omdat ik weet hoe verdomd moeilijk dit is.
EnglishI do not know how to define reality television and this is a serious concern.
Ik weet niet hoe ik reality TV moet definiëren en dat is een ernstige zaak.
EnglishNor should the significance of the transfer of know-how be underestimated.
Aan de andere kant mag het belang van kennisoverdracht niet onderschat worden.
EnglishCould you let us know exactly how Question Time is going to be organised now?
Zou u ons precies kunnen vertellen hoe het vragenuur deze keer gepland is?
EnglishI do not know how many this concerns, because there is more than one server.
Ik weet niet om hoeveel collega's het gaat, omdat er meerdere servers zijn.
EnglishYou know how newborn babies believe they're part of everything; they're not separate?
Je weet hoe pasgeboren baby's zich deel van alles voelen; ze zijn niet afgescheiden.
EnglishI know how to do it, and my favorite way to do it is, in fact, the easiest.
Ik weet hoe het moet, en mijn favoriete manier om het te doen, is de gemakkelijkste.