EN insignificant
volume_up
{Adjektiv}

insignificant (auch: conceited, frivolous, minor, tenuous)
This is certainly not insignificant from an electoral viewpoint.
Electoraal gezien bepaald niet onbelangrijk.
This is not insignificant for a Kyoto-sensitive sector.
Dit is voor een Kyoto-gevoelige sector niet onbelangrijk.
Talleyrand said everything which is exaggerated is insignificant.
Talleyrand heeft gezegd dat alles wat overdreven wordt onbelangrijk is.
insignificant (auch: diminutive, little, minute, scanty)
volume_up
gering {Adj.}
The potential effects of these substances are not insignificant.
De mogelijke effecten van deze stoffen zijn niet gering.
If you look at European interests in Kazakhstan, they are naturally not insignificant.
Als je kijkt naar de Europese belangen in Kazachstan, dan zijn die natuurlijk ook niet gering.
The possible effects of these substances are not insignificant.
De mogelijke effecten van deze stoffen zijn niet gering.
insignificant
Mr President, this is a small insignificant detail relating to the very familiar issue of the Constitution.
-- Mijnheer de Voorzitter, het gaat om een kleine, onbelangrijke nuance die verband houdt met de ons aller bekende Grondwet.
Lastly, Mr President, agriculture is a not insignificant obstacle in transatlantic negotiations.
Tenslotte, Voorzitter, een niet onbelangrijke belemmering bij de transatlantische onderhandelingen is de landbouw.
As you are aware, there are still considerable differences of opinion on a number of not insignificant details.
Zoals bekend zijn er nog aanzienlijke meningsverschillen over een aantal niet onbelangrijke details.
insignificant (auch: frivolous, meaningless, minute, slight)
Is the content of the action plan so insignificant that this oversight can be forgiven?
Is dit actieplan dan zo onbeduidend dat wij deze nalatigheid door de vingers kunnen zien?
I think it was Talleyrand who said that all that is exaggerated is insignificant.
Ik zou hier evenwel in herinnering willen brengen dat Talleyrand heeft gezegd dat alles wat overdreven is, tevens onbeduidend is.
It is very important that we recognise that those impacts are far from being insignificant.
Het is van groot belang dat we erkennen dat deze effecten alles behalve onbeduidend zijn.
insignificant
Let me remind you that for the years 1996-1999 this amounts to ECU 400 million, a far from insignificant sum.
Ik wil eraan herinneren dat dit voor de jaren 1996-1999 tot 400 000 000 ecu bedraagt, een verre van onaanzienlijk bedrag.
A not insignificant number of workers with university degrees work in jobs that require basic training of just a few hours.
Een niet onaanzienlijk aantal universitair opgeleide werknemers heeft een baan waarvoor een basisopleiding van slechts een paar uur nodig is.
Nevertheless, together with EIB lending, this means that nearly EUR 13 billion will be available over that period, which is not an insignificant amount of money.
Dat is geen geheim, maar samen met de kredieten van de EIB is er dan toch bijna 13 miljard euro beschikbaar in die periode, een niet onaanzienlijk bedrag.
insignificant (auch: small)
Is it the host country or the home country that determines what is meant by 'insignificant '?
" Welke lid-staat mag definiëren wat zij onder geringe omvang verstaan?
insignificant (auch: absurd, meaningless, pointless, senseless)
insignificant (auch: dull, guiltless, innocent, naïve)
insignificant
insignificant (auch: meaningless, trifling)
Ik voel me klein en onbetekenend."
And so, far from being insignificant, the fact that the laws of physics allow this, or even mandate that this can happen, is one of the most important things about the physical world.
En dus, verre van onbetekenend te zijn, is het feit dat de fysicawetten toelaten, of zelfs vereisen, dat dit kan gebeuren, een van de belangrijkste zaken over de fysische wereld.
insignificant
insignificant (auch: absurd, meaningless)
insignificant (auch: trifling)
insignificant (auch: trifling)
volume_up
luizig {Adj.}

Synonyme (Englisch) für "insignificant":

insignificant
significant

Beispielsätze für "insignificant" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI refer to the widespread corruption in a not insignificant number of countries.
Natuurlijk weet ik wat de specifieke sociale en economische oorzaken zijn van corruptie.
EnglishEUR 98 million is not an insignificant sum of money in South African terms.
Voor Zuid-Afrika is 98 miljoen euro een niet-onaanzienlijke som geld.
EnglishI think that the date that we are reaching is not insignificant.
Ik denk dat het niet toevallig is wij dit dossier juist op dit moment afronden.
EnglishIt must be obvious that such an approach would have not insignificant redistribution effects.
Het moet duidelijk zijn dat die aanpak geen onaanzienlijke herverdelingseffecten zou hebben.
EnglishIt is a fairly insignificant length of net in that situation.
Zo'n lengte stelt in dit verband niet zo heel veel voor.
EnglishThe issue of the Legislative Council is not insignificant.
De kwestie van de wetgevende Raad is geen niemendalletje.
EnglishThe guarantee of universal service must not be reduced to an insignificant remnant.
De garantie van de universele dienstverlening mag hierbij niet steeds verder teruglopen tot er bijna niets meer overblijft.
EnglishFrom a purely financial, or even Calvinist, perspective, the political aspects are insignificant.
Vanuit een puur financieel, zoniet calvinistisch perspectief zijn politieke elementen van generlei betekenis.
EnglishAs you can see, this sentence was not insignificant.
Het belang van deze zin zal voor iedereen duidelijk zijn.
EnglishBelieve me, ladies and gentlemen, in our debate this evening this matter is far from insignificant.
Gelooft u mij, waarde collega's, deze kwestie is zeker niet bijkomstig in het debat dat wij hier vanavond houden.
EnglishThe toxic effects of phthalates are insignificant, and they do not irritate the mucous membrane or the skin.
De kans op acute vergiftiging door ftalaten is klein, en deze stoffen irriteren de slijmvliezen of huid niet.
EnglishThese total costs are quite insignificant.
Deze totale kosten leggen vrijwel geen gewicht in de schaal.
EnglishI would therefore urge the Heads of Government, this time round, to produce a meaningful document, rather than an insignificant one.
Laten de regeringsleiders deze keer dus geen muis baren, maar een mooie Europese baby.
EnglishThe removal of egg cells is not an insignificant procedure and requires major treatment that involves a great deal of pain.
Het wegnemen van eicellen is niet zonder risico's en houdt uiterst zware en pijnlijke behandelingen in.
EnglishThere is a theoretical, potential danger that this instrument will be used to pursue frivolous or insignificant cases.
In theorie bestaat er een gevaar dat dit instrument misbruikt wordt voor niet serieuze of onbeduidende zaken.
EnglishIncidentally, a number of not insignificant victories are attributable to the European Socialists.
Afgezien daarvan zijn de Europese socialisten blij met de aanzienlijke vooruitgang die dankzij dit Handvest kan worden verwezenlijkt.
EnglishYou will see that this apparently insignificant and technical text enables us to ask important questions.
U ziet, dit voorstel lijkt een technische aangelegenheid zonder al te veel inhoud te zijn, maar het raakt aan wezenlijke vragen.
EnglishOne hundred thousand people came to Madrid to demonstrate during the summit - we really cannot say that is insignificant!
In Madrid zijn tijdens de Top honderdduizend mensen op de been gekomen; je kunt toch niet zeggen dat dat niets is.
EnglishLet us not produce another insignificant document, as happened at the meeting of Heads of Government in Nice in 2000.
Laat niet opnieuw een muis gebaard worden, zoals het geval was op de bijeenkomst van regeringsleiders in 2000 in Nice.
EnglishIt will not be insignificant either if our Parliament endorses that Constitution in December by an overwhelming majority.
Het zal ook heel wat zeggen als ons Parlement deze Grondwet in december met een overweldigende meerderheid steunt.