"hello" Niederländisch Übersetzung

EN

"hello" auf Niederländisch

volume_up
hello {Subst.}
NL
volume_up
hello {Interj.}
volume_up
hello {Interj.} [Beispiel]
NL

EN hello
volume_up
{Substantiv}

hello
So I sent this company an email saying, "Hello. ~~~ I'm Christien.
Dus ik stuurde dit bedrijf een mail: "Hallo, ik ben Christien.
Say hello to the last fellow who wouldn't cooperate with me.
Zeg hallo tegen de vorige kerel die niet met me wou meewerken.
So, when the visitors come, MARS walks up to the computer, starts typing "Hello, my name is MARS."
MARS gaat dan naar de computer en typt "Hallo, mijn naam is MARS.

Synonyme (Englisch) für "hello":

hello

Beispielsätze für "hello" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSusan Savage-Rumbaugh (video): Let's go say hello to Austin first and then go to the A frame.
"Laat ons eerst Austin even gedag zeggen en dan naar de hut gaan."
EnglishHello, gangs from this neighborhood killing gangs from that neighborhood.
Welkom bendes uit deze buurt die bendes uit die buurt doden.
English"I could say that, but what if I were to say, 'Hello.
Kan je zeggen: Ik zal je doden in de naam van Allah?"
EnglishFar be it from me to fail to say hello to Wilmya, or to wish Anna good evening, or Ilona or Michèle.
Ik had volstrekt niet de bedoeling Wilmya niet te begroeten of Anna, Ilona en Michèle geen goede avond te wensen.
EnglishMr President, I also want to say hello to the Taoiseach and thank him for his marvellous, spontaneous remarks here today.
Mijnheer de Voorzitter, ook ik groet de Taoiseach en bedank hem voor zijn fantastische, ongedwongen betoog.
EnglishSpeaking interfact do wants you to say hello.
EnglishWell say hello to my little friends!
Ik heb je bewaart voor mijn kleine vrienden.
EnglishHello governments of rich countries selling arms to governments of poor countries who can't even afford to give them food.
Welkom regeringen van rijke landen die wapens verkopen aan regeringen van arme landen die hun volk geen brood kunnen geven.
EnglishSay hello to…for me.
EnglishSay hello to your folks.
EnglishSami, say hello