"editorial" Niederländisch Übersetzung

EN

"editorial" auf Niederländisch

EN editorial
volume_up
{Substantiv}

In conclusion, allow me to quote an extract from an editorial in the Basque newspaper, Egunkaria, which was arbitrarily banned a few weeks ago.
Staat u mij toe om tot slot een fragment te citeren uit een hoofdartikel in de Baskische krant Egunkaria, die enkele weken geleden zomaar is verboden.

Synonyme (Englisch) für "editorial":

editorial

Beispielsätze für "editorial" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe Commission can also approve Amendment No 26 with certain editorial changes.
De Commissie keurt ook amendement 26 op enkele redactionele wijzigingen na goed.
EnglishAs if this were not enough, editorial offices have been ransacked and documents censored.
Hierbij komen nog de invallen in redactiekantoren en de censuur van documenten.
EnglishThe Commission can accept Amendments 2 and 35, subject to editorial amendments.
De Commissie kan de volgende amendementen na redactionele wijzigingen aanvaarden: 2 en 35.
EnglishIt should not prove difficult to make the necessary editorial changes.
Deze redactionele toevoeging zou probleemloos uitgevoerd moeten kunnen worden.
EnglishThe Commission can accept Amendments 1, 7 and 26, subject to editorial amendments.
De Commissie kan de volgende amendementen na redactionele wijzigingen aanvaarden: 1, 7 en 26.
EnglishA significant number are editorial and do not change the overall meaning.
Veel amendementen zijn immers van redactionele aard en laten de algehele strekking intact.
EnglishIt was something I read in an editorial by a woman who was talking about the war in Iraq.
Ik las erover in een artikel geschreven door een vrouw die over de oorlog in Irak vertelde.
EnglishMr President, I would like to make an editorial change to an amendment which I tabled.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil mijn eigen amendement verbeteren.
EnglishAt that time of the day, editorial staff have gone home and we are, in a way, generating old news.
Op dat ogenblik zijn de redacties al gesloten en zorgt men eigenlijk voor oud nieuws.
EnglishThe other amendments are either wholly or partly acceptable, subject to editorial amendments.
De overige amendementen kunnen geheel of gedeeltelijk, na redactionele wijziging, worden aanvaard.
EnglishAll these amendments are concerned with very desirable editorial improvements.
Al die amendementen houden tekstverbeteringen in.
EnglishNow I have a close friend, Joel Pett, who's the editorial cartoonist for the Lexington Herald-Leader.
Ik heb een goede vriend, Joel Pett, die de vaste cartoonist was van de Lexington Herald-Leader.
EnglishThe purpose of these rules is to safeguard our children and protect the editorial freedom of journalists.
Het doel hiervan is onze kinderen te beschermen en de journalistieke vrijheid te garanderen.
EnglishIt will be written by the Commission but Parliament will insist on strong editorial control.
Het zal worden geschreven door de Commissie, maar het Parlement zal een strenge eindredactie willen voeren.
EnglishThis is actually no more than an editorial amendment.
Het betreft eigenlijk enkel een redactionele wijziging.
EnglishThis is more serious than maybe editorial cartooning.
Het is serieuzer werk dan mijn redactionele tekeningen.
EnglishMrs Trüpel spoke about editorial independence.
Mevrouw Trüpel had het over de redactionele onafhankelijkheid.
EnglishIt is not an editorial miracle, as many want and wanted what the Convention produced to be.
Datgene wat de Conventie gepresteerd heeft, is niet het redactionele hoogstandje dat velen onder ons graag hadden gezien.
EnglishThe oral amendment is purely editorial in nature.
Dit mondelinge amendement is louter van redactionele aard.
EnglishGive you a little peek into our editorial notebook.
Jullie een kijkje geven in ons redactionele zakboekje.