"edifying" Niederländisch Übersetzung

EN

"edifying" auf Niederländisch

EN edifying
volume_up
{Adjektiv}

edifying

Synonyme (Englisch) für "edifying":

edifying

Beispielsätze für "edifying" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe willingness shown by the rapporteur to eliminate their influence is, in this respect, edifying!
De wil van rapporteur om hun invloed uit te schakelen is in dat opzicht zeer verhelderend.
EnglishThis is the edifying net result of the policy of repression.
Dat is de bijzonder opbouwende balans van het repressieve beleid.
EnglishIt wasn't nearly as edifying as Bimbos Of The Sky, was it, Connie?
Maar lang niet zo leerzaam als Sloeries in de lucht.
EnglishAnd it is a most edifying form of instant gratification.
Het is de meest opbouwende vorm van onmiddellijke voldoening.
EnglishThe figures are most edifying: in Europe, 500 000 people are struck down by this plague each year.
De cijfers spreken een duidelijke taal: ieder jaar wordt in Europa een half miljoen mensen het slachtoffer van deze gesel.
EnglishI am referring, in this case, to the French legislation and its disparaging concept, sectaire, for this is no edifying concept.
Ik doel in dit geval op de kwestie rond de Franse wetgeving met haar geringschattende begrip ' sectarisch ', want dat is geen verheffend begrip.
EnglishThe case of Tunisia, signatory to the first association agreement and the first recipient of appropriations, is an edifying one.
Het voorbeeld van Tunesië, dat als eerste land een associatieovereenkomst heeft afgesloten en op grond daarvan als eerste kredieten heeft ontvangen, is in dit verband veelzeggend.