"edible" Niederländisch Übersetzung

EN

"edible" auf Niederländisch

EN edible
volume_up
{Adjektiv}

edible
It's edible; it's implantable in the human body without causing any immune response.
Het is eetbaar, het is implanteerbaar in het menselijk lichaam zonder enige immuunrespons.
Edible fruit and nuts; peel of melons or citrus fruit
Eetbaar fruit; schillen van citrusvruchten en van meloenen
It's edible, so you can do smart packaging around food that you can cook with the food.
Het is eetbaar, zodat je voedsel slim kan verpakken en het voedsel in de verpakking koken.
edible

Synonyme (Englisch) für "edible":

edible

Beispielsätze für "edible" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt should not just be edible agricultural products which are in the limelight.
We moeten niet alleen de eetbare producten uit de landbouw op de voorgrond plaatsen.
EnglishExactly the same applies to highly refined products such as edible oils or sugar.
Precies hetzelfde geldt ook voor sterk geraffineerde producten zoals spijsolie of suiker.
EnglishThese are two species of edible fish whose mortality rate is very high.
Dit zijn twee soorten consumptievis en de sterfte onder deze soorten is hoog.
EnglishMargarine, imitation lard and other prepared edible fats
Margarine, kunstreuzel en andere bereide spijsvetten
English(Laughter) BR: But it's not all just edible pictures.
(Gelach) BR: Het zijn niet alleen eetbare foto's.
EnglishSo I thought maybe I could train an army of toxin-cleaning edible mushrooms to eat my body.
Dus ik dacht dat ik misschien een legertje eetbare paddenstoelen die gifstoffen schoonmaken, zou kunnen trainen om mijn lichaam op te eten.
EnglishSo today, I'm collecting what I shed or slough off -- my hair, skin and nails -- and I'm feeding these to edible mushrooms.
Nu verzamel ik alles wat ik verlies -- mijn haar, huid en nagels -- en ik voer dit aan eetbare paddenstoelen.
EnglishIt is also clear that industrial fish catches contain an unknown quantity of edible and even valuable fish.
Verder is duidelijk dat er met de industriële vangsten onbekende hoeveelheden eetbare en zelfs waardevolle vis aan land worden gebracht.
EnglishThis was to do with the fact that, as a result of the fine meshing of the nets, sexually immature edible fish were being caught as a by-catch.
Het probleem is dat met de fijnmazige netten nog niet geslachtsrijpe consumptievis als bijvangst wordt gevangen.
EnglishMeat and edible meat offal
EnglishThe first is the unification of the two present systems; the second is the absolute ban on mixing olive oil with other edible oils.
De eerste bron is de samensmelting van de huidige twee stelsels, de tweede is het absolute verbod op het mengen van olijfolie met andere spijsoliën.
EnglishNew evidence was reported on the disposition of esters of 17ß-oestradiol and their accumulation in edible animal body fats.
Er werd ook nieuwe informatie gerapporteerd over de eigenschappen van esters in 17-beta-oestradiol en de accumulatie ervan in eetbare dierlijke lichaamsvetten.
EnglishWe are concerned here with ordinary, edible fish and shellfish, of which we normally recommend people in Europe to eat plenty.
Het gaat om gewone, voor consumptie bestemde vis, gewone schaaldieren, waarvan we de Europese burgers normaliter de consumptie in grote hoeveelheden aanbevelen.
EnglishI believe that a combination of these strategies can lead to a significant reduction in the wasteful discarding of good-quality edible fish.
Ik ben van mening dat een combinatie van dergelijke strategieën in belangrijke mate de verspillende teruggooi van goede kwaliteit consumptievis zal kunnen verlagen.
EnglishAnyway, it's a temporary structure that was ultimately destroyed, and so it's now a memory of an apparition, actually, but it continues to live in edible form.
Het was een tijdelijke installatie die uiteindelijk afgebroken is dus het is nu een herinnering aan een verschijnsel maar het leeft voort in eetbare vorm.