"corporate" Niederländisch Übersetzung

EN

"corporate" auf Niederländisch

NL

"corporate" auf Englisch

EN corporate
volume_up
{Adjektiv}

corporate
Corporate social responsibility and corporate governance are two sides of the same coin.
Sociale verantwoordelijkheid van bedrijven en corporate governance zijn twee kanten van dezelfde medaille.
A Green Paper on corporate social responsibility, as announced this morning, is not enough.
Een Groenboek, over corporate social responsability zoals vanochtend aangekondigd is, is niet genoeg.
Het eerste punt is het punt van corporate governance.
corporate (auch: arch-, capital, main, predominant)
volume_up
hoofd- {Adj.}
corporate (auch: business, management)
The building on my right, which is our corporate campus for The Gap with an ancient meadow, is an asset -- its nesting grounds.
Het gebouw rechts van mij, dat ons bedrijfs campus is voor The Gap met een ouderwetse weide, is een voordeel -- het zijn broedgebieden.
corporate
. ~~~ You're obviously keen to go up the corporate ladder.
Dus, je werkt in een grote organisatie; je wilt natuurlijk opklimmen binnen het bedrijf.

Synonyme (Englisch) für "corporate":

corporate

Beispielsätze für "corporate" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe number of transnational corporate mergers has risen steadily in recent years.
Het aantal grensoverschrijdende fusies is de afgelopen jaren voortdurend toegenomen.
EnglishLast year saw 997 billion dollars in corporate fraud alone in the United States.
Vorig jaar was er 997 miljard dollar bedrijfsfraude alleen al in de Verenigde Staten.
EnglishI was 26 years in the corporate world, trying to make organizations profitable.
Ik probeerde 26 jaar in de bedrijfswereld organisaties winstgevend te maken.
EnglishI found this to be true, both on the individual level and at a corporate level.
Ik heb gezien dat dit waar is, zowel op het individuele niveau als op bedrijfsniveau.
EnglishBut the impact of these corporate decisions affects the whole of society.
Deze bedrijfsbeslissingen hebben echter gevolgen voor de maatschappij als geheel.
EnglishThere must be greater control over these highly complex corporate structures.
Er moet meer toezicht worden gehouden op deze hoogst ingewikkelde bedrijfsstructuren.
EnglishCorporate taxation, in particular, is increasingly becoming a factor in competition.
Vooral de belasting op ondernemingen wordt als concurrentiefactor steeds belangrijker.
EnglishThe environment currently accounts for 10 % of all corporate investment.
Op dit ogenblik gaat 10 % van alle economische investeringen naar milieubescherming.
EnglishIn Google, expressions of corporate compassion almost always follow the same pattern.
In Google volgen uitingen van compassie in het bedrijf vrijwel altijd hetzelfde patroon.
EnglishStructural adjustment brought improvements in the effectiveness of the corporate sector.
Door structurele aanpassingen is het bedrijfsleven efficiënter geworden.
EnglishWe would instead like a dynamic and creative development of corporate democracy.
Wij wensen in plaats daarvan een dynamische en creatieve ontwikkeling van de bedrijfsdemocratie.
EnglishManagerial and executive staff will give corporate shape to this belief.
Leidinggevend en uitvoerend personeel geven hieraan gezamenlijk vorm.
EnglishHe quite rightly emphasizes the need to adapt corporate policies to their special needs.
Het stelt terecht dat het gevoerde beleid moet worden aangepast aan hun specifieke karakter.
EnglishThe Irish government has a policy of low corporate tax to encourage investment.
De Ierse regering volgt een beleid van lage vennootschapsbelasting ter bevordering van investeringen.
EnglishAnd even more policy makers and the corporate sectors would like to see how the world is changing.
Zelfs beleidsmakers en bedrijfssectoren willen zien hoe de wereld verandert.
EnglishThe corporate by-word now is about reinventing corporations, reinventing what we do.
Waar het nu om gaat, is het opnieuw uitvinden van bedrijven, het opnieuw uitvinden van wat we doen.
EnglishThis is important for this Parliament, not for corporate reasons.
Dit is belangrijk voor het Parlement, en niet om corporatieve redenen.
EnglishIt turns out that corporate West Africa also appreciates what's happening with our students.
Het blijkt dat de bedrijven in West-Afrika ook appreciëren wat er met onze studenten gebeurt.
EnglishCorporate groups are largely left to deal with their tax matters as they see fit.
In concerns kan men belastingtechnisch doen wat men wil.
EnglishGood corporate governance is open, transparent corporate governance.
Goede bedrijfsbestuur is transparant, doorzichtig bedrijfsbestuur.