"to come off" Niederländisch Übersetzung

EN

"to come off" auf Niederländisch

EN to come off
volume_up
{Verb}

to come off (auch: to free, to leave, to let, to release)
I wish to point out that democratic outcomes are only setbacks for those who have come off worse because they lack grassroots support.
Ik wil er evenwel op wijzen dat democratische resultaten alleen tegenslagen zijn voor degenen die er bekaaid van afkomen wegens hun gebrek aan steun bij de achterban.
to come off (auch: to discerp, to break from)
We think that cancer cells actually come off the tumor, get into the saliva.
Wij denken dat kankercellen loskomen van de tumor en in het speeksel terechtkomen.
to come off (auch: to come undone, to come away)
to come off
volume_up
er afkomen {Vb.}
to come off
volume_up
er afbrengen {Vb.}
to come off
to come off
volume_up
plaatshebben {Vb.}
to come off (auch: to discharge, to lift, to loosen, to release)

Ähnliche Übersetzungen für "to come off" auf Niederländisch

to come Verb
come Verb
Dutch
off Präposition
Dutch

Beispielsätze für "to come off" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOtherwise we will come off badly in the fight against cheating and fraud in Europe.
Verder brengen wij het er in Europa wat fraudebestrijding betreft niet goed van af.
EnglishThis will give these areas a soft landing, when they come off regional support.
Op deze manier kunnen de regio's selfsupporting worden zonder brokken te hoeven maken.
EnglishHe had just come off a successful stint as the lead designer at Gucci, in case you didn't know.
Hij had het net gemaakt als topdesigner bij Gucci, voor het geval u dat niet weet.
EnglishWe Moderates instead advocate effective, individual programmes to help people come off drugs.
De Zweedse conservatieven pleiten voor efficiënte individuele ontwenningsprogramma's.
EnglishAlthough often suspected of arrogance, the Commission has managed to come down off its pedestal.
De Commissie is vaak arrogantie verweten, maar komt nu van haar voetstuk af.
EnglishAnd of course the insurance institutions also come off worse, which results in higher premiums.
Ook de verzekeringsmaatschappijen draaien hiervoor op, waardoor de verzekeringspremies stijgen.
EnglishIt has to be able to come off of the centerline and then be able to work back toward that centerline.
Het moet uit de middenlijn komen en dan in staat zijn terug te werken naar die middenlijn.
EnglishIf it fails to come off, we shall have to try a different approach.
Mocht hij niet opgaan, dan moeten wij een andere weg inslaan.
EnglishNight after night I wait for someone to come and finish me off
Nachten lig ik te wachten tot er iemand komt om mij af te maken
EnglishIn fact it's held so tightly in place that I can shake it, and the knife does not come off.
Het mes wordt zelfs zo stevig vastgehouden, dat ik het kan schudden en dat het mes niet op de grond valt.
EnglishThis issue needs, as it has needed in the past, to come off the agenda.
Dit crisisklimaat mag niet blijven voortduren: de hele kwestie moet nu eindelijk eens van de agenda verdwijnen.
EnglishIt needs to come off the printed page and be put into practice!
Nu moet een en ander nog in praktijk worden gebracht!
EnglishI finally had to say that if the chain has come off, however, it is difficult to get going again.
Ik moest op het eind echter constateren dat als de ketting er af is, het zeer moeilijk is om weer verder te gaan.
English. – The Queen of the Councils of Ministers, the Ecofin, has come tumbling off her pedestal with a loud thud.
-- De koningin van de ministerraden, de Raad ECOFIN, is met een luide plof van haar voetstuk gekukeld.
EnglishB. was supposed to land 3 degrees northwest of Devil's Ridge, it would've come off as directly west.
Als D. B. van plan was 3 graden ter noord-westen van Devil's Ridge te landen, dan zou hij in het westen zijn geland.
EnglishThere comes a time within a negotiation when the kid gloves must come off, when action must be taken.
Er komt in onderhandelingen een moment dat de fluwelen handschoenen uitgetrokken moeten worden en tot daden moet worden overgegaan.
EnglishThere was a strong request from the Group of the European People's Party last week that it should come off.
De Fractie van de Europese Volkspartij heeft vorige week een dringend verzoek geformuleerd om het verslag van de agenda af te nemen.
EnglishWith this war, the masks have come off.
EnglishI warn anyone who thinks that he can play fast and loose with this kind of report that the gloves will come off.
Ik waarschuw een ieder die denkt dat hij een dergelijk verslag achteloos kan behandelen, dat hij zijn borst maar nat moet maken.
EnglishAnd the visually impaired, of whom there are more than ten million, would certainly come off the worst as a result.
Blinden en slechtzienden, waarvan er meer dan 10 miljoen zijn, zullen hier zeker nog meer dan anderen hinder van ondervinden.