"call for tender" Niederländisch Übersetzung

EN

"call for tender" auf Niederländisch

EN call for tender
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

call for tender
volume_up
aanbesteding  {de}
Currently, the project to develop SIS II is at the stage of publishing the call for tender.
We zijn met het SIS II-project intussen zo ver dat er een openbare aanbesteding kan worden uitgeschreven.
In the public call for tender of 1994, a figure of 1 053 potential users was given as an indication.
In de openbare aanbesteding in 1994 werd ter oriëntatie een getal van 1053 mogelijke gebruikers genoemd.
Publication will be made by the buying authority at the time it publishes the call for tender, so there will be no additional bureaucracy involved.
De bekendmaking zal geschieden door de instantie die koopt wanneer deze de aanbesteding publiceert, dus zal er geen extra bureaucratie aan te pas komen.

2. Rechtswesen

call for tender
volume_up
openbare aanbesteding  {de}
Currently, the project to develop SIS II is at the stage of publishing the call for tender.
We zijn met het SIS II-project intussen zo ver dat er een openbare aanbesteding kan worden uitgeschreven.
In the public call for tender of 1994, a figure of 1 053 potential users was given as an indication.
In de openbare aanbesteding in 1994 werd ter oriëntatie een getal van 1053 mogelijke gebruikers genoemd.
By letter of 27 April 1995 the Commission had to draw the attention of the minister to certain conditions of the call for tender which could appear to be discriminatory.
Middels een schrijven van 27 april 1995 vestigt de Commissie de aandacht van de minister op het feit dat bepaalde voorwaarden in de openbare aanbesteding wellicht discriminerend zouden kunnen lijken.

Beispielsätze für "call for tender" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishFollowing a call to tender, a contractor was appointed in 2001.
Na een aanbestedingsprocedure is er in 2001 een contractant gekozen.
EnglishIn detail, the trialogue agreed to allow the language teachers to continue working under contracts of indefinite duration without having to participate in the call for tender.
Meer specifiek: de trialoog kwam overeen dat de taaldocenten mochten blijven werken op basis van contracten voor onbepaalde tijd zonder dat zij hoefden deel te nemen aan de aanbestedingsprocedures.