"be so kind as to ..." Niederländisch Übersetzung

EN

"be so kind as to ..." auf Niederländisch

EN be so kind as to ...
volume_up

be so kind as to ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Mr Ortuondo, would you be so kind as to tell the Presidency to whom you put your request to speak some sentences in Euskera and provide a translation?
Mijnheer Ortuondo, zou u zo vriendelijk willen zijn om mij te vertellen wie u hebt gevraagd in het Baskisch te mogen spreken en hierbij een vertaling te leveren?

Beispielsätze für "be so kind as to ..." auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishCommissioners, perhaps you would be so kind as to tell us what you think about that.
Heren commissarissen, ik hoop dat u bereid bent om hier nog even op te reageren!
EnglishThe rapporteur has been so kind as to thank my cabinet and my services.
Deze laatste is zo vriendelijk geweest mijn kabinet en mijn diensten te bedanken.
EnglishWould you be so kind as to explain this to us once more, so that we can proceed to the vote?
Zou u ons dit amendement opnieuw willen toelichten, zodat wij hierover kunnen stemmen?
EnglishNow if you'll be so kind, I'd be much obliged if you'd drop me off my ship.
Als je nu zo vriendelijk wilt zijn mij bij mijn schip af te zetten.
EnglishSo kind of out of desperation, I decided that I could think laterally.
Dus uit een soort wanhoop, besloot ik dat ik een zijstap moest maken.
EnglishAnd so kind of thinking about scale, my most recent obsession is actually with glaciers -- of course.
Bij het denken over omvang is mijn meest recente obsessie: gletsjers - natuurlijk.
EnglishWould you please therefore be so kind as to keep your remarks somewhat briefer on future occasions.
Zou u daarom zo goed willen zijn om het in het vervolg misschien wat korter te houden.
EnglishA tribe is a group of about 20 -- so kind of more than a team -- 20 to about 150 people.
Een stam is een groep van ongeveer 20 -- dus wat meer dan een team -- 20 tot ongeveer 150 mensen.
EnglishWould you be so kind as to repeat what the oral amendment should really consist of?
Zou u zo vriendelijk willen zijn de juiste inhoud van het mondeling amendement nog eens willen herhalen?
EnglishIt was so kind of you to write / invite me / send me…
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
EnglishWould you be so kind as to check again whether the various language versions are all in order?
Ik verzoek u te na te gaan of alle vertalingen in orde zijn.
EnglishIt was so kind of you to write / invite / send…
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
EnglishI did attend and vote, so perhaps you would be so kind as to add my name to the attendance list.
Ik was er wel, ik heb gestemd, dus wellicht zou u mijn naam nog aan de presentielijst kunnen toevoegen.
EnglishMrs Klass, would you be so kind as to listen to me?
Mevrouw Klaß, wilt u zo vriendelijk zijn om naar mij te luisteren?
EnglishPlease be so kind as to confirm that the other groups have indeed withdrawn their motions.
Ik zou van u dus de bevestiging willen krijgen dat de overige fracties inderdaad hun resolutie hebben ingetrokken.
EnglishIf you would be so kind, ladies and gentlemen, we will now observe a minute's silence for the victims.
Geachte collega's, laat ons uit respect voor de slachtoffers een korte periode van stilte in acht te nemen.
EnglishSo, kind of a weird combination of high-tech and low-tech.
Dus, een maffe combinatie van high tech en low tech.
EnglishSo, kind of webs of non-zero-sumness are where you would expect compassion and the golden rule to kind of work their magic.
De inzet van de gouden regel gebeurt het meest natuurlijk langs deze niet-nulsomkanalen.
EnglishWould you be so kind as to correct me if I am wrong.
Als dat niet juist is, verzoek ik u dat recht te zetten.
EnglishWould you be so kind as to bear with me for a few minutes.
Zou u een paar minuten naar me willen luisteren?