"anybody" Niederländisch Übersetzung

EN

"anybody" auf Niederländisch

EN anybody
volume_up
{Pronomen}

anybody (auch: some one, somebody)
volume_up
een {Pron.}
Anybody who arrives in an existing state must realise that they are its guests.
Elk individu dat in een ander land aankomt, zou zichzelf moeten beschouwen als een gast.
And I do not understand how anybody can live with that on their conscience.
Ik snap niet hoe mensen verder kunnen leven met een dergelijke last op hun geweten.
Anybody seen a ballet dancer's toes when they come out of the points?
Wel eens de tenen van een balletdanseres gezien als ze van haar spitzen af komt?
anybody (auch: anyone, one, some, some one)
volume_up
iemand {Pron.}
(Applause) Anybody feels threatened, anybody really need it?
(Applaus) Voelt iemand zich bedreigd, heeft iemand het echt nodig?
Does anybody wish to explain the request of the Independence and Democracy Group?
Wil iemand het verzoek van de Fractie Onafhankelijkheid/Democratie toelichten?
Does anybody object to the presentation of the rapporteur's oral amendment?
Heeft iemand bezwaar tegen de indiening van dit mondeling amendement door de rapporteur?
anybody (auch: one, some, some one, somebody)
anybody (auch: one, some one, somebody, someone)
Showing up before anybody but me and the killer could know there's been a murder
Zij vertonen zich voorafgaand aan een of ander maar ik en de moordenaar kon weten er is een moord
And of course, Christians back in the United States, or anybody, says, "Ah, this is some little, tiny church in the middle of nowhere."
Christenen in Amerika, of iedereen, zegt natuurlijk: "Ach, dit is een of andere kleine kerk in een of ander gehucht."

Beispielsätze für "anybody" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt's never going to convince anybody to do something that they don't want to do.
Daar ga je niemand zover mee krijgen dat hij iets doet wat hij niet wil doen.
EnglishWhere did anybody get the idea that you ought to stay arm's length from politics?
Waar halen mensen het idee vandaan dat je je verre van politiek moet houden?
EnglishAnd some situations allow anybody to do it more effectively than other situations do.
Sommige situaties geven meer ruimte om dit effectief te doen dan andere situaties.
EnglishAnybody can point matters out and if there are any problems, they will be corrected.
Als dat niet gebeurt, komt daarop kritiek en wordt daarmee rekening gehouden.
EnglishWe'll fight the cops and the and mob and anybody else who tries to move in on us
We zullen vechten tegende agenten en iedereen die ons willen verwijderen
EnglishOur constituents ask us why they should vote for anybody at the European elections.
Onze kiezers vragen ons waarom ze bij de Europese verkiezingen zouden moeten stemmen.
EnglishMr President, first of all I want to say that I am not trying to protect anybody.
Mijnheer de Voorzitter, ik wens eerst te benadrukken dat ik niemand poog te beschermen.
EnglishYou cannot take people's aliens away from them and expect to be anybody's friends.
Je kunt de mensen hun aliens niet afpakken en verwachten dat je bevriend blijft met ze.
EnglishThis European Community was not built to attack anybody nor to threaten anybody.
Deze Europese Gemeenschap is niet gebouwd om andere landen aan te vallen of te bedreigen.
EnglishI should say that this does not mean giving anybody a further two weeks.
Ik moet er gelijk aan toevoegen dat dit niet zomaar twee weken extra betekent.
EnglishYou, more than anybody else, should know that from your own Member State.
Dat zou ú toch zeker moeten weten, gezien de situatie van uw eigen lidstaat.
English(Laughter) I said that to Bill Moyers, and he said, "Oh, we take anybody."
(Gelach) Ik zei dit tegen Bill Moyers en hij zei, "Oh, we nemen iedereen."
EnglishJust like this, students can isolate anybody and dissect any way you want to.
Op dezelfde manier kunnen studenten eender wat afzonderen en ontleden.
EnglishNow the definitive choice of Europe cannot be refuted by anybody really.
De uiteindelijke keuze van Europa kan eigenlijk door niemand echt worden weersproken.
EnglishWill anybody take a bet with me that we will be here again in six months ’ time?
Wedden dat we hier over zes maanden opnieuw op terug zullen komen?
EnglishIf you're creative enough, playful enough, fun enough, can you get through to anybody?
Als je creatief, speels, leuk genoeg bent, kan je dan iedereen bereiken?
EnglishTransparency does not hurt anybody and it often helps to provide an honest environment.
Transparantie doet niemand kwaad en draagt er vaak toe bij dat de lucht wordt geklaard.
EnglishI said, I'm going to collaborate with anybody and everybody I meet.
Ik zei: ik ga samenwerken met om het even wie en met iedereen die ik ontmoet.
EnglishIt is available on the Internet so anybody can take cognisance of it.
Het is in te zien op het Internet, zodat iedereen er kennis van kan nemen.
EnglishHe did not disturb anybody and did not trespass onto military property.
Hij was niemand tot last en heeft zich niet op militair terrein begeven.