"any one" Niederländisch Übersetzung

EN

"any one" auf Niederländisch

NL

EN any one
volume_up
{Pronomen}

any one (auch: anyone, one, some, some one)
volume_up
iemand {Pron.}
Does any one of you in the audience have that person?
Kent iemand in het publiek zo iemand?
If any one of them wishes to give their opinion, I have no objection to them doing so.
Als iemand van hen iets wil zeggen, heb ik daar geen enkel probleem mee.
I do not think that any one would suggest as an answer to it that smoking is reintroduced on airlines.
Ik denk ook niet dat er iemand heil in zou zien om het rookverbod dan maar weer op te heffen.

Ähnliche Übersetzungen für "any one" auf Niederländisch

any Adjektiv
one Substantiv
one Zahlwort
Dutch
one Pronomen

Beispielsätze für "any one" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishNo one has any confidence in the euro, which is no longer a floating currency.
Ook het vertrouwen in de Europese monetaire autoriteiten is aanzienlijk geslonken.
EnglishEurope cannot function if any one country forces its own system on all the others.
Europa kan niet functioneren als men het eigen systeem aan alle anderen wil opdringen.
EnglishAny one of those elements you could sort of hang on the wall as some kind of art object.
Elk van die elementen zou je aan de muur kunnen hangen als een soort kunstobject.
EnglishAny step to one side or the other can have undesirable and far-reaching consequences.
Elke stap links of rechts kan ongewenste en verstrekkende gevolgen hebben.
EnglishIn any event, for one of the Member States it is a most important question.
Voor een van de lidstaten vormt dit in elk geval een belangrijk probleem.
EnglishHowever, violence disfigures any demonstration, even one held in an honourable cause.
Geweld ontsiert echter iedere betoging, zelfs als ze voor een goede zaak wordt gehouden.
EnglishI offer the remaining seconds of my speaking time to any one of the speakers to follow!
De seconden die mij nog resten doe ik een van de volgende sprekers cadeau!
EnglishMr President, the concept of trust is a key one to any discussion about the economy.
Voorzitter, vertrouwen is een begrip dat centraal staat wanneer we spreken over economie.
EnglishSo before any one goes out of sync, I'll just put those right there.
Dus voordat één van de twee ongelijk gaat lopen, zet ik ze hier wel even neer.
EnglishI would certainly not make any specific detailed remark on any one point.
Ik ben absoluut niet van plan gedetailleerde opmerkingen over bepaalde punten te maken.
EnglishThis means that the fish yield in any one year could be 50 % more than it actually is.
Dit betekent dat de visopbrengst jaarlijks 50 % hoger zou kunnen uitvallen dan ze nu is.
EnglishBut the problem, in any case, is not one that we can solve via purely intra-European means.
Het probleem is echter sowieso niet alleen met intra-Europese middelen op te lossen.
EnglishHowever, this currency, which does not belong to any one State, is now posing new problems.
Hoe het ook zij, deze staatloze munt zorgt nu reeds voor nieuwe problemen.
EnglishIf you could have any one of these, it would be a very different world.
Als je er één van deze kon hebben, zou het een hele andere wereld zijn.
EnglishWe still have a great deal of difficult ground to cover, no one has any illusions about this.
Natuurlijk hebben wij nog een lange en moeizame weg te gaan; daar twijfelt niemand aan.
EnglishAny one of you could be famous on the Internet by next Saturday.
Ieder van jullie kan tegen aanstaande zaterdag beroemd zijn op het internet.
EnglishOver 200 million people at any one time are suffering from it.
Op elk willekeurig moment lijden meer dan 200 miljoen mensen onder de ziekte.
EnglishAt any rate, at one point my brother-in-law, Leonard, decided to write a book about a serial killer.
Dus mijn zwager, Leonard, besloot een boek te schrijven over een seriemoordenaar.
EnglishUnfortunately, we have not found any one single solution which would solve all the problems.
Helaas hebben wij die ene oplossing voor alle problemen niet gevonden.
EnglishIf any one of you guys can talk Bush into doing that, that's fine.
Als één van jullie Bush kan ompraten om dat te doen, zou dat mooi zijn.